Vysoká za rok?

Vysokoškolské profesní tituly „již za rok“

Master of Business Administration, psáno za jménem ve zkratce jako MBA nebo M.B.A. je titul magisterského stupně, tzv. Master's degree, používaný především v anglosaském světě. Tento program pochází původně ze Spojených států amerických, odkud se rozšířil do dalších anglicky mluvících zemí. MBA programy se zabývají především různými oblastmi podnikání, jako například účetnictví, management, marketing, manažerská ekonomika, finance, obchodní komunikace, aplikovaná statistika, apod.

Většina MBA programů též zahrnuje volitelné předměty a soustředí se na další studium v určité oblasti, například účetnictví, finance, marketing. MBA programy v USA obvykle vyžadují získání asi 60 kreditů (typicky jeden akademický rok v Česku). MBA je profesním titulem; akreditační orgány speciálně pro programy MBA zajišťují konzistenci a kvalitu vzdělávání. Školy, které tento program v mnoha zemích nabízejí, často též nabízejí programy tzv. „šité na míru,“ tedy různé formy kombinovaného nebo distančního (on-line) studia.

Podmínky k přijetí do tohoto manažerského vzdělávání jsou ve většině vysokých škol obdobné. Hlavním předpokladem k MBA je ukončené minimálně bakalářské vysokoškolské vzdělání, které může být ve výjimečných případech nahrazeno dostatečnou a prokazatelnou manažerskou praxí. Vzdělávání v MBA trvá zpravidla min. 1 rok až 2,5 roku.

Při denní formě bývá zpravidla o půl až 1 rok kratší. Toto vzdělání bývá zpravidla ukončeo závěrečnou zkouškou spolu s obhajobou závěrečné práce. Nejčastější bývá studium MBA při zaměstnání, vysoké školy svojí flexibilitou a individuálním přístupem umožňují vzdělávání při zaměstnání, event. jiné přizpůsobení. Existují též možnosti distančního (on-line) vzdělávání, tedy prakticky „plně“ přes internet. Zakončuje se zpravidla obhajobou závěrečné práce a zkouškou.

Studium MBA obvykle poskytuje jak teoretické vzdělání v základních disciplínách managementu, tak zvládnutí nezbytných praktických manažerských dovedností, jakými jsou např. řešení problémů, rozhodování, jednání a komunikace (exekutivní činnost). Během studia se rovněž využívají aktivní metody jako případové studie, didaktické hry, hraní rolí, atd.

Vyučované předměty závisí na tom, jak je studium MBA orientováno, jestli spíše obecně anebo jestli je zaměřen na určitou konkrétní manažerskou disciplínu. Mezi předměty, které se zpravidla v každém studiu MBA v té či oné podobě vyučují patří především následující: Organizace a management, projektové řízení, strategické řízení, marketing, finanční management, účetnictví, bilanční analýzy, daňový systém, controlling, informační systémy a technologie, řízení lidských zdrojů, hospodářské a kulturní právo, statisticko-matematické metody, komunikační trénink, interkulturní management.

Pro snadnější orientaci v různých akreditacích a správný výběr studia MBA následuje výběrový formulář podle kritérií.