ON-LINE studium

ON-LINE studium

Jako on-line studium se často označuje dálková forma studia nebo distanční studium, které by mělo probíhat bez nutnosti každodenní přítomnosti studenta ve škole, kdy výuka probíhá převážně za pomocí elektronické komunikace, emailů, a elektronických kurzů.

Tuto formu studia stále více upřednostňují lidé, kteří studují při zaměstnání nebo lidé, kteří mají nejrůznější zdravotní omezení, ženy na rodičovské či mateřské dovolené, apod.

Je pochopitelné, že distanční studium není vhodné pro každý obor na vysoké škole, například medici musí přijít na fakultách ve fakultních nemocnicích do kontaktu s reálným nemocničním prostředím, apod. Na druhou stranu je řada oborů, které se dají dálkově nebo kombinovaně studovat, a to včetně třeba pedagogických fakult.

České střední a vysoké školství se s touto formou výuky spíše teprve seznamuje, ale i tak se seznam studijních oborů, které se dají on-line na středních a vysokých školách studovat, stále rozšiřuje, řada vysokých škol dává přednost spíše kombinovanému studiu, tedy kombinaci samostudia a zejména víkendového studia, ale v zahraničí je on-line studium stále více upřednostňované, a to především pro profesní a manažerské tituly.