ON-LINE studium

ON-LINE studium

Jako on-line studium se často označuje dálková forma studia nebo distanční studium, které by mělo probíhat bez nutnosti každodenní přítomnosti studenta ve škole, kdy výuka probíhá převážně za pomocí elektronické komunikace, emailů, a elektronických kurzů.

Tuto formu studia stále více upřednostňují lidé, kteří studují při zaměstnání nebo lidé, kteří mají nejrůznější zdravotní omezení, ženy na rodičovské či mateřské dovolené, apod.

Je pochopitelné, že distanční studium není vhodné pro každý obor na vysoké škole, například medici musí přijít na fakultách ve fakultních nemocnicích do kontaktu s reálným nemocničním prostředím, apod. Na druhou stranu je řada oborů, které se dají dálkově nebo kombinovaně studovat, a to včetně třeba pedagogických fakult.

České střední a vysoké školství se s touto formou výuky spíše teprve seznamuje, ale i tak se seznam studijních oborů, které se dají on-line na středních a vysokých školách studovat, stále rozšiřuje, řada vysokých škol dává přednost spíše kombinovanému studiu, tedy kombinaci samostudia a zejména víkendového studia, ale v zahraničí je on-line studium stále více upřednostňované, a to především pro profesní a manažerské tituly.

Díky pandemii COVID-19 i české ministerstvo školství udělalo úpravy ve školském zákoně a za určitých podmínek umožnilo distanční výuku pro žáky a studenty denního studia a uznalo jí za rovnocennou. Tedy máme tady takový začátek on-line výuky v určitých krizových případech.

Další možnost on-line studia například střední školy nám tento stát umožnil například díky tzv. profesním kvalifikacím. Když složíte určitý počet zkoušek profesních kvalifikací podle NSK z jednoho oboru, například "Logistika" můžete si k tomu složit ihned maturitní zkoušku bez předchozí 4leté docházky. Takže na profesní zkoušky za účelem získání "úplné profesní kvalifikace" se můžete učit libovolně dlouho i ON-LINE. Seznam úplných profesních kvalifikací naleznete na portálu narodnikvalifikace.cz.

Příprava k maturitě například z "Logistiky" on-line je tedy možná nebo se o to pokouší alespoň dvě školy - prozatím.

Tyto školy jsou:
Evropská akademie vzdělávání SE
Střední škola logistická Dalovice, příspěvková organizace

Jestli vám tedy chybí středoškolské vzdělání, dnes již nemusíte studovat 4 roky. To neznamená, že příprava a zkoušky nejsou velice náročné ale dají se zvládnout v rámci jednoho roku.

Zkuste tedy své možnosti i štěstí