Formy studia

Formy studia na vysokých nebo středních školách

Studium na vysoké škole může probíhat v několika různých formách, prezenční, kombinované a distanční.

Prezenční studium je forma studia, při které je vyžadována častá osobní přítomnost studenta při výuce. Ve středoškolském školství je tato forma studia označována jako denní studium, nebo denní forma vzdělávání.

Opakem prezenční formy studia je dálková forma vzdělávání – může se jednat o dálkové studium, které naopak probíhá převážně o víkendech nebo v odpoledních hodinách a studenti jsou odkázáni k samostudiu odborné literatury.

Podle českého středoškolského zákona se někdy od dálkového studia odlišuje distanční studium, podle českého vysokoškolského zákona jde však o totéž. Distanční studium by mělo jít absolvovat převážně bez fyzické docházky a to zejména prostřednictvím informačních a komunikačních technologií, distanční studium může probíhat kompletně elektronicky, jedná se o takzvané on-line studium.

Existuje také ještě i vhodná kombinace těchto forem studia (též se označuje jako kombinované studium), to vhodně kombinuje prvky ostatních forem studia. Dalším formou je též večerní studium.

Večerní studium je časově náročnější. Výuka probíhá pravidelně více dnů v týdnu (10 - 18 hodin za týden) v odpoledních a večerních hodinách a obvykle je nutná dohoda se zaměstnavatelem. V současnosti se nicméně od této formy ustupuje, a upřednostňuje se spíše distanční nebo kombinované studium.