Vyhláška 50/1978 Sb.

Vyhláška 50/1978 Sb.

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice č. 50/1978 Sb.

Tato vyhláška je účinná od 1.1.1979 do 1.7.2022 kde byla nahrazena zákonem č. 250/2021 Sb. a doplněna NV 194/2022 Sb. Tato vyhláška zajišťovala kdo splňuje odborné vzdělání v příloze č. 2 má potřebnou praxi dle přílohy č. 1. Jejím hlavním úkolem na elektrotechnickém poli profesí bylo stanovit kvalifikace pracovníků dle §3 až §11. Nejvíce potřebným byl §6 a §9. Jednalo se o pracovníky pro samostatnou činnost na el. zařízení a o revizní techniky. Tato vyhláška byla nahrazena NV 194/2022 Sb. Toto nařízení vlády přináší spoustu vylepšení ale i komplikací.

Shrnutí

Zjednodušeně řečeno jednalo se o zkoušku dle vyhlášky která vás opravňovala vykonávat profesi elektrikáře. Tuto zkoušku zajišťovali nejrůznější organizace dle §3-§8


Kde se nechat otestovat?