Maturita on-line

Maturita on-line

Jako on-line studium se často označuje dálková forma studia nebo distanční studium, které by mělo probíhat bez nutnosti každodenní přítomnosti studenta ve škole, kdy výuka probíhá převážně za pomocí elektronické komunikace, emailů, a elektronických kurzů.

České středoškolské vzdělávání se s touto formou výuky spíše teprve seznamuje, ale i tak se seznam studijních oborů, které se dají on-line na středních školách studovat, stále rozšiřuje, distanční on-line studium je dnes na středních školách upřednostňováno před večerní formou studia, které je časově náročnější. Studium střední školy on-line je založeno na tzv. e-learningu, je završeno státní maturitní zkouškou, která podléhá stejnému procesu státní maturity jako v případě prezenčního studia.

Maturita on-line je v tuto chvíli pro klasické střední školy ať již soukromé nebo zřízené krajem dosti vzdálená myšlenka. Ke studiu on-line (tedy maturitě nebo výučnímu listu) se můžete přiblížit díky profesním kvalifikacím sestaveným v NSK.