Profesní tituly

Profesní tituly

Profesní tituly nenahrazují tradiční třístupňové vysokoškolské vzdělání, tedy bakalářský, magisterský nebo doktorský titul, ale jedná se o vhodné doplňující vysokoškolské vzdělání pro kariérní a profesní zaměření, nejedná se tedy o tituly akademické.

Titul MBA (Master of Business Administration) je v České republice udělován jako neakademický profesní titul, psaný za jménem. Jedná se o doplňující vysokoškolské vzdělání pro řídící pracovníky, například stávající nebo aspirující manažery v nadnárodních společnostech, kde bývá často pro tyto pozice požadován, dále pro pracovníky ve státní správě, či samostatné podnikatele.

Jedná se tedy o “manažerský profesní titul“, kromě MBA existují ještě varianty BBA nebo DBA, tyto tituly kromě českých vysokých škol nabízejí také zahraniční vysoké školy nebo jejich pobočky. Studium je zpravidla dvousemestrální, ale student si často může tempo svého studia do určité míry určovat sám. Studium je zaměřeno co nejvíce prakticky a v České republice je vždy placené a to včetně veřejných vysokých škol. Školy které tento titul nabízí jsou sdruženy asociacích MBA škol.

Titul BBA (Bachelor of Business Administration) je jakousi přípravou pro MBA. Tento titul je určen především pro absolventy středních škol s žádnou nebo minimální praxí v řídících pozicích. Naopak titul DBA je “doktorskou“ verzí titulu MBA, a je určen hlavně vrcholovým manažerům, kteří chtějí dosáhnout nejvyššího stupně manažerského profesního titulu. Studium zpravidla trvá tři až pět let.

Titul LLM (Master of Laws) je profesní titul určený pro absolventy s právnickým vzděláním nebo pro absolventy s neprávnickým vzděláním s právnickou praxí. Je tedy vhodný nejen pro právníky a advokáty, ale také pro řídící pracovníky, ředitele, manažery, pracovníky ve veřejné správě. Studium je nejvíce zaměřeno na obchodní a podnikové právo. Jedná se o roční až tříleté studium podle zaměření, donedávna bylo možné získat tento titul pouze v zahraničí, dnes ho v České republice nabízí řada vysokých škol.

Titul MSc. (Master of Science) je určen absolventům minimálně bakalářského studia. Týká se různých oblastí od IT přes přírodní vědy až po vědy společenské. Konkrétní zaměření programu je pak vyjádřeno za titulem, studium MSc. je na rozdíl od studia MBA zaměřeno méně prakticky a obsahuje více teoretických prvků. Trvá zpravidla jeden až dva a půl roku.


Pro přehled ještě seznam profesních titulů a jejich ekvivalent v ČR

Titul Popis EQF český ekvivalent

BBA Bachelor of Business Administration 6 Bc.
MBA Master of Business Administration 7 Mgr.
MPA Master of Public Administration 7 Mgr.
MSc. Master of Science 7 Ing.
LL.M. Master of Laws 7 Judr.
DBA Doctor of Business Administration 8 Ph.D.
Ph.D. Doctor of Philosophy 8 Ph.D.