Profesní studium v.s. profesní kvalifikace

Profesní studium v.s. profesní kvalifikace

Co je profesní studium

Profesním studiem v české terminologii rozumíme vysokoškolské studium nejčastěji managerského typu zaměřeného hlavně na praxi za účelem získání profesního titulu. Rozdíl mezi vysokou školou a profesním studiem je, že profesní studium při splnění počtu ECTS kreditů je mezinárodně uznávaným studiem s anglo-saským titulem a dle zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. není uznávaným vysokoškolským vzděláním v ČR. Ale titul získaný z profesního studia máte právo užívat. Na rozdíl od českého vysokoškolského studia tento typ studia může být i online formou.


Co je profesní kvalifikace

Profesní kvalifikace je schopnost/možnost vykonávat určitou pracovní činnost/profesi, které umožňují určité profesní uplatnění (např. realitní makléř, instalace fotovoltaických článků, karierové poradenství atd.). Jedná se o určité úzké "pracovní úkony", může se jednat i o jedinou činnost, která je však uplatnitelná na trhu práce, protože je jí nedostatek.

Profesní kvalifikaci lze získat úspěšným složením zkoušky podle hodnotícího standardu příslušné profesní kvalifikace dle soustavy NSK. V současné době již podobným způsobem probíhá uznávání řady profesních kvalifikací podle různých právních předpisů nebo norem (např. svářečské zkoušky, obsluha jeřábů, elektrikář, lektor, ICT koordinátor atd. Tyto kvalifikace budou i nadále uznávány podle příslušných předpisů a jako takové se stanou rovněž součástí NSK. Toto uznávání je na základe zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů č. 179/2006 Sb. a změny zákona č. 561/2004 Sb.

Zatímco soustava úplných profesních kvalifikací má již svůj předobraz v soustavě oborů vzdělání a studijních programů, soustava profesních kvalifikací je zcela novým produktem. Vnáší přehlednost do nepřehledného množství různých osvědčení a certifikátů, které jsou v současné době udělovány absolventům kurzů dalšího vzdělávání, a umožňuje srovnatelnost těchto osvědčení. Pokud se občan uchází o zaměstnání na trhu práce a je držitelem dílčího kvalifikačního osvědčení, je to pro zaměstnavatele zaručená informace o tom, co uchazeč umí a co je schopen vykonávat.


Co je úplná profesní kvalifikace

Jedná se o soubor několika profesních kvalifikací, které vám dohromady dají tzv. úplnou profesní kvalifikaci. Mohou to být například úplné kvalifikace elektrikář (skládá se z pěti profesních kvalifikací: Montér elektrických instalací, Montér elektrických rozvaděčů, Montér elektrických sítí, Montér hromosvodů, Montér/montérka slaboproudých zařízení ) nebo logistik. V případě získání "úplné profesní kvalifikace" můžete nejen vykonávat povolání elektrikáře nebo logistika ale můžete dle zákona č. 561/2004 Sb. § 113c složit závěrečnou učňovskou nebo maturitní zkoušku bez nutnosti chodit do školy.


Shrnutí

Profesní kvalifikace nebo úplná profesní kvalifikace vám v podstatě rozšíří možnost vykonávat další profese nebo vám zajistí poměrně rychlou možnost dostat se k výučnímu listu nebo maturitnímu vysvědčení. Profesní studium je v podstatě mezinárodní typ vysokoškolského studia zaměřený zejména na praktické dovednosti - tudíž je podmínkou mít středoškolské vzdělání (Maturitu). Proto když jej nemáte, hodí se získat maturitu například přes "úplnou profesní kvalifikaci". Zjednodušeně řečeno: profesní kvalifikace je státem garantovaný program dle zákona 179/2006 Sb. a zvýší vám dosažené vzdělání, kdežto profesní studium vám dá titul a znalosti ale dle zákona 111/1998 Sb. vám úroveň vzdělání nezvedá.


Které školy nabízí možnost úplné profesní kvalifikace?

Vybrali jsme vám vzorek některých škol které tyto možnosti nabízejí:

  • Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30

  • SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora, Čáslavská 202

  • Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace

  • Evropská akademie vzdělávání

  • Střední škola logistická Dalovice, příspěvková organizace

  • Vysoká škola ekonomie a managementu, a.s.

Seznam profesních kvalifikací dle NSK

Název profesní kvalifikace Kód Úroveň EQF

3D herní animátor/animátorka 82-063-N 5

3D herní grafik/grafička 82-053-N 5

3D charakterový animátor/charakterová animátorka 82-022-N 5

Administrativní pracovník společenství vlastníků 69-068-N 5

Administrátor krematoria 69-047-M 4

Administrátor pohřebiště 69-019-M 4

Administrátor pošt 37-039-M 4

Administrátor/administrátorka a koordinátor/koordinátorka elektronického katalogu zboží 66-037-M 4

Administrátor/administrátorka projektu 63-006-N 5

Agronom pícninář 41-097-M 4

Agronom pro léčivé a aromatické rostliny 41-106-M 4

Agronom pro obiloviny 41-070-M 4

Agronom pro okopaniny 41-096-M 4

Agronom pro olejniny 41-075-M 4

Agronom pro pěstování chmele 41-105-M 4

Agronom pro pěstování lnu a konopí 41-094-M 4

Agronom zelinář 41-110-M 4

Analytik průzkumu maloobchodního trhu 66-060-N 5

Analytik/analytička provozu prodejen maloobchodu 66-035-N 5

Analytik/analytička provozu velkoobchodu 66-034-N 5

Animátor charakterové kreslené animace 82-023-N 5

Animátor/animátorka klasické loutkové animace 82-054-N 5

Aranžér/aranžérka v maloobchodu 66-024-H 3

Aromaterapeut 69-043-H 3

Art grafik 34-017-H 3

Asanační pracovník bez fumigantů 69-027-H 3

Asanační pracovník s fumiganty 69-028-H 3

Asfaltér 36-002-E 2

Asistent/asistentka 62-008-M 4

Asistent/asistentka v zeměměřictví 36-146-E 2

Auditor systémů řízení 62-004-T 7

Auditor/auditorka kvality sběru dat 66-061-N 5

Autoelektrikář elektrických systémů silničních motorových vozidel 26-096-H 3

Autoelektrikář elektropohonů silničních motorových vozidel 26-095-H 3

Autoelektrikář montáže elektrické výbavy silničních motorových vozidel 26-097-H 3

Autolakýrník - finální povrchová úprava 23-019-H 3

Autolakýrník - přípravář 23-018-H 3

Autotronik alternativních pohonů motorových vozidel 23-130-M 4

Autotronik hybridních pohonů a elektropohonů silničních motorových vozidel 23-127-M 4

Autotronik jednostopých vozidel 23-129-M 4

Autotronik nákladních vozidel a autobusů 23-126-M 4

Autotronik osobních automobilů 23-128-M 4

Balení a expedice masa, drůbežího masa, králíků, zvěřiny a výrobků z nich 29-026-H 3

Báňský úpravář uhlí 21-001-H 3

Báňský úpravář uranu 21-067-H 3

Barista/baristka 65-052-H 3

Barman 65-009-H 3

Barvíř/barvířka textilií 31-040-H 3

Betonář 36-052-H 3

Bezpečnostní konzultant 68-012-M 4

Bezpečnostní manažer v obchodě a službách 68-005-T 7

Bezpečnostní referent 68-006-M 4

Bourání masa 29-021-H 3

Bourání vepřového masa 29-101-H 3

Brašnář/brašnářka 32-001-H 3

Brusič a frézař kamene 36-007-H 3

Brusič drahých kamenů 82-009-M 4

Brusič kovů 23-024-H 3

Brusič nožířských výrobků 23-013-E 2

Brusič skla 28-013-H 3

Brusič skla hladinář 28-075-H 3

Brusič skla hranař 28-076-H 3

Brusič skla kulič 28-077-H 3

Celní deklarant/deklarantka 63-019-M 4

Cukrář/cukrářka v restauračním provozu 65-023-H 3

Cvičitel horské služby 65-018-M 4

Cvičitel koní pro hiporehabilitaci 41-130-M 4

Cvičitel/cvičitelka jezdectví 41-128-M 4

Cyklomechanik sportovního týmu 23-114-M 4

Dekoratér 33-013-H 3

Dekoratér/dekoratérka keramiky – ruční dekorace 28-079-H 3

Dekoratér/dekoratérka keramiky – ruční malírenská dekorace 28-080-H 3

Dekoratér/dekoratérka keramiky – strojní dekorace 28-081-H 3

Dělník čistění a kontroly dílců, balení výrobků 33-021-E 2

Dělník pro dlaždičské práce 36-001-E 2

Dělník pro přípravu nábytkových povrchů 33-029-E 2

Dělník při šití kožešinových a usňových výrobků 32-040-E 2

Dělník při výrobě obuvnických kopyt 32-046-E 2

Dělník v brašnářské výrobě 32-038-E 2

Dělník v čalounické výrobě 33-066-E 2

Dělník v kamenické výrobě 36-016-E 2

Dělník v koželužské výrobě 32-031-E 2

Dělník v oděvní výrobě 31-052-E 2

Dělník v rukavičkářské výrobě 32-035-E 2

Dělník v sedlářské výrobě 32-043-E 2

Dělník ve strojírenské výrobě 23-007-E 2

Dělník výroby bednění 33-026-E 2

Dělník výroby dřevěných obalů, palet a dílců 33-033-E 2

Dělník/dělnice pro obuvnickou gumárenskou výrobu 32-053-E 2

Dělník/dělnice pro obuvnickou plastikářskou výrobu 32-052-E 2

Dělník/dělnice pro recyklaci 28-047-E 2

Dělník/dělnice pro recyklaci textilních a měkkých pěnových materiálů 33-074-E 2

Dělník/dělnice v chemické výrobě 28-059-E 2

Dělník/dělnice v obuvnické výrobě 32-028-E 2

Dělník/dělnice v textilní výrobě 31-065-E 2

Dělník/dělnice výroby drobných dřevěných výrobků 33-034-E 2

Dělník/dělnice výroby dřevařských polotovarů 33-025-E 2

Designér/designérka bižuterních výrobků a módních doplňků z bižuterie 82-058-M 4

Designér/designérka koupelen 28-046-N 5

Designér/designérka skla a světelných předmětů 82-064-M 4

Designér/designérka uživatelského rozhraní videoher 82-061-M 4

Detašér čistírny a prádelny 31-027-H 3

Detekce anomálií zemské kůry 69-057-M 4

Detektiv koncipient 68-009-M 4

Detektiv pro prošetřování událostí 68-007-R 6

Detektiv zpravodajský pracovník 68-010-R 6

Dezinfektor ve službách 69-029-H 3

Diagnostik kanalizační sítě 36-075-H 3

Diagnostik vodovodní sítě 36-076-H 3

Dílenský montážník nábytku 33-020-H 3

Dílenský technolog pro strojírenskou výrobu 23-159-M 4

Dispečer důlní výroby 21-064-M 4

Dispečer lomové těžby 21-063-M 4

Dispečer poštovních sběrných přepravních uzlů 37-038-M 4

Dispečer silniční nákladní dopravy 37-055-M 4

Dispečer silniční osobní dopravy 37-056-M 4

Dispečer údržby silnic 37-003-M 4

Dispečer železniční dopravy 37-061-N 5

Disponent mezinárodního zasilatelství 37-054-M 4

Dlaždič 36-181-H 3

Dlaždič prefabrikovaných dlažeb 36-044-E 2

Domovník 69-069-M 4

Doprava dříví 41-024-H 3

Dopravce dříví 41-083-H 3

Doprovázení umírajících a pozůstalých 69-056-M 4

Dozorce depa 37-033-M 4

Dozorce výhybek 37-006-H 3

Drogista 66-041-H 3

Důlní elektrikář silnoproudých zařízení 21-091-H 3

Elektrická zařízení  26-010-E 2

Elektrické instalace 26-008-E 2

Elektrické rozvody 26-009-E 2

Elektromechanik kontroly kvality 26-069-H 3

Elektromechanik lanové dráhy 26-034-H 3

Elektromechanik měřicích, regulačních a automatizačních zařízení 26-043-H 3

Elektromechanik pro elektroenergetická rozvodná zařízení 26-085-H 3

Elektromechanik pro chladicí zařízení 23-056-H 3

Elektromechanik pro TZ 26-004-H 3

Elektromechanik pro výtahy 26-011-H 3

Elektromechanik světlotechnických zabezpečovacích zařízení letišť 26-028-H 3

Elektromechanik zabezpečovacích a sdělovacích zařízení 26-032-M 4

Elektromechanik zabezpečovacích systémů pro informační technologie 26-052-H 3

Elektromontér fotovoltaických systémů  26-014-H 3

Elektromontér pevných trakčních a silnoproudých zařízení 26-078-M 4

Elektrotechnik koncových vysokofrekvenčních zařízení 26-016-M 4

Elektrotechnik kontrolor kvality 26-079-M 4

Elektrotechnik měřicích přístrojů 26-029-M 4

Elektrotechnik pro automatickou identifikaci RFID 26-033-M 4

Elektrotechnik výzkumný a vývojový pracovník 26-024-M 4

Elektrotechnik zkušebny elektrických strojů a přístrojů 26-068-M 4

Energetický poradce 66-058-N 5

Europodkovář 41-031-H 3

Expedient metalurgických výrobků 21-044-H 3

Expedient velkoobchodu 66-010-M 4

Faremní zpracovatel mléka 29-085-H 3

Firemní recepční 63-016-M 4

Florista aranžér/Floristka aranžérka 41-125-M 4

Florista/floristka 41-008-H 3

Formíř-jádrař 21-010-H 3

Fotograf – základy fotografování 34-037-H 3

Fotograf architektury a krajiny 34-039-M 4

Fotograf laborant 34-046-M 4

Fotograf pro DTP studio 34-030-N 5

Fotograf vědeckých a technických oborů 34-040-N 5

Fotoreportér 34-024-H 3

Foukač skleněných vánočních ozdob 28-105-H 3

Frézař kovů 23-023-H 3

Fyzioterapeut a rehabilitační pracovník malých zvířat 43-001-R 6

Galvanizér 23-060-H 3

Garanční technik/technička 23-154-M 4

Garant bezpečnosti pro oblast práce s dětmi a mládeží v zájmovém a neformálním vzdělávání 75-017-N 5

Garderobiér 82-029-E 3

Glazovač/glazovačka keramiky 28-030-H 3

Grafik/grafička pro digitální média 34-045-M 4

Greenkeeper 41-131-H 3

Hlavní vedoucí zotavovací akce dětí a mládeže 75-008-N 5

Hodnotitel/hodnotitelka koní 41-002-M 4

Hodnotitel/hodnotitelka vína 41-057-H 3

Horník kombajnér rubání a ražení 21-033-H 3

Horník předák rubání a ražení 21-034-H 3

Horník v ostatních činnostech v dole 21-035-H 3

Horský průvodce 65-020-M 4

Hospodyně v domácnosti 69-026-H 3

Hradlář, Hláskař 37-010-H 3

Hrázný a jezný 36-014-H 3

Hrobník 69-005-E 2

Hutní technik dispečer 21-028-M 4

Hutní technik metalurg 21-061-M 4

Hutní technik mistr 21-029-M 4

Hutní technik operátor 21-030-M 4

Hutní technik přípravář výroby 21-072-M 4

Hutní technik řízení jakosti 21-060-M 4

Hutní technik technolog 21-031-M 4

Hutník přípravář vsázky aglomerace 21-002-H 3

Hutník tavič neželezných kovů 21-006-H 3

Hutník tavič ocelí 21-004-H 3

Hutník tažeč kovů 21-007-H 3

Hutník v recyklaci neželezných kovů 21-024-H 3

Hutník valcíř kovů 21-008-H 3

Hutník vysokopecař 21-005-H 3

Hydraulikář v těžbě a úpravě nerostných surovin 21-071-H 3

Chemicko-farmaceutický analytik 28-094-M 4

Chemicko-farmaceutický mistr 28-111-M 4

Chemicko-farmaceutický operátor 28-065-M 4

Chemicko-farmaceutický plánovač 28-098-M 4

Chemicko-farmaceutický technolog 28-099-M 4

Chemický technik - administrátor obchodu s chemickými látkami a chemickými směsmi 28-113-M 4

Chemický technik – environmentální geochemik 28-084-M 4

Chemický technik analytik 28-034-M 4

Chemický technik manažer provozu 28-038-M 4

Chemický technik mistr 28-039-M 4

Chemický technik operátor 28-040-M 4

Chemický technik plánovač 28-035-M 4

Chemický technik pro environment 28-048-M 4

Chemický technik pro povrchové úpravy materiálů 28-069-M 4

Chemický technik produktmanažer 28-049-M 4

Chemický technik technolog 28-037-M 4

Chemický technik/chemická technička pro kompozitní materiály 28-085-M 4

Chemik - laborant 28-032-H 3

Chemik pro obsluhu zařízení 28-033-H 3

Chemik pro vzorkování 28-083-H 3

Chirurgický nástrojař 23-017-M 4

Chlorovač 36-009-H 3

Chovatel a ošetřovatel /chovatelka a ošetřovatelka drůbeže a běžců 41-047-H 3

Chovatel a ošetřovatel ovcí a koz 41-046-H 3

Chovatel a ošetřovatel/chovatelka a ošetřovatelka prasat 41-045-H 3

Chovatel a ošetřovatel/chovatelka a ošetřovatelka skotu 41-044-H 3

Chovatel včel 41-035-H 3

Chovatel vodní drůbeže 41-034-H 3

Chovatel/chovatelka exotických ptáků 41-048-M 4

Chovatel/chovatelka koní 41-017-H 3

Chovatel/chovatelka okrasných a akvarijních ryb 41-003-H 3

Chovatel/chovatelka savců pro zájmové chovy 41-081-M 4

Chovatel/chovatelka terarijních zvířat 41-061-M 4

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky  69-017-M 4

Chůva pro děti v dětské skupině  69-073-M 4

Chůva pro dětské koutky 69-018-M 4

Informátor v dopravě 37-024-H 3

Inspektor průmyslových komínů 36-158-T 7

Instalatér solárních termických soustav  23-099-M 4

Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů  26-074-M 4

Instruktor dětského plavání  74-011-M 4

Instruktor horské služby 65-019-M 4

Instruktor lešenářské techniky 36-083-M 4

Instruktor pilates  74-003-H 3

Instruktor plavání  74-010-M 4

Instruktor praktické výuky u zaměstnavatele 75-016-N 5

Instruktor vodní turistiky 74-026-M 4

Instruktor základních pohybových aktivit 74-027-M 4

Instruktor/instruktorka aerobiku 74-001-H 3

Instruktor/instruktorka aqua fitness 74-025-M 4

Instruktor/instruktorka bodystylingu 74-002-H 3

Instruktor/instruktorka cvičení rodičů s dětmi a cvičení předškolních dětí 74-033-M 4

Instruktor/instruktorka cvičení seniorů 74-012-N 5

Instruktor/instruktorka indoor cyclingu 74-005-H 3

Instruktor/instruktorka kondiční chůze 74-014-H 3

Instruktor/instruktorka lezení na skalách 74-034-M 4

Instruktor/instruktorka lezení na umělých stěnách  74-031-M 4

Instruktor/instruktorka parkouru 74-037-M 4

Instruktor/instruktorka pohybových aktivit osob s civilizačními onemocněními 74-019-N 5

Instruktor/instruktorka pole dance 74-036-M 4

Instruktor/instruktorka potápění 74-024-H 3

Instruktor/instruktorka powerjógy 74-004-H 3

Instruktor/instruktorka pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou 39-008-M 4

Instruktor/instruktorka sjezdového lyžování 74-040-M 4

Instruktor/instruktorka snowboardingu 74-039-M 4

Interiérový poradce/interiérová poradkyně 33-051-M 4

Interkulturní pracovník 75-020-R 6

Izolatér pro montáž vnějších potrubních rozvodů 36-162-H 3

Jednoduchá obsluha hostů 65-007-H 3

Jeřábník tř. A 23-034-H 3

Jezdec a chovatel dostihových koní 41-015-H 3

Jezdec a chovatel sportovních koní 41-016-H 3

Jezdec pro přípravu a testaci mladých koní 41-021-H 3

Kadeřník  69-071-H 3

Kalič 23-061-H 3

Kamnář konstruktér individuálně stavěných topidel 36-125-H 3

Kamnář montér kamen na biomasu 36-117-H 3

Kamnář montér kamen na biomasu s teplovodním výměníkem 36-147-H 3

Kamnář montér topidel 36-045-H 3

Kamnář montér topidel s teplovodními systémy 36-160-H 3

Kamnář pro renovaci dobových topidel 36-055-M 4

Kamnář stavitel kachlových kamen a kachlových sporáků 36-116-H 3

Kamnář stavitel krbů 36-115-H 3

Kamnář technik 36-114-M 4

Kariérový poradce pro ohrožené, rizikové a znevýhodněné skupiny obyvatel 75-002-R 6

Kariérový poradce pro zaměstnanost 75-005-R 6

Kariérový poradce/kariérová poradkyně  75-004-R 6

Karosář pro opravy autoskel 23-110-H 3

Karosář pro opravy karoserií 23-111-H 3

Karosář pro opravy karoserií bez lakování metodou PDR (Paintless Dent Repair) 23-112-H 3

Karosář pro opravy karoserií na rovnací stolici 23-113-H 3

Kastelán malého památkového objektu 82-036-T 7

Keramický technik kontrolor jakosti 28-082-M 4

Keramický technik mistr 28-028-M 4

Keramický technik technolog 28-029-M 4

Keramik-modelář/keramička-modelářka 28-002-H 3

Klapkař 21-032-H 3

Klempíř drakař 23-052-H 3

Klempíř stavební 36-053-H 3

Klempíř strojní 23-051-H 3

Kloboučník/kloboučnice 31-014-H 3

Knihař na automatických knihařských linkách 34-001-H 3

Knihař na knihařských strojích 34-002-H 3

Knihovník akvizitér 72-002-M 4

Knihovník katalogizátor  72-003-M 4

Knihovník pracovník správy fondů 72-004-M 4

Knihovník specialista akvizitér 72-014-T 7

Knihovník specialista katalogizátor 72-015-T 7

Knihovník specialista metodik/knihovnice specialistka metodička 72-023-T 7

Knihovník specialista pracovník správy fondů 72-016-T 7

Knihovník specialista správce digitální knihovny 72-025-T 7

Knihovník specialista v knihovně pro děti/knihovnice specialistka v knihovně pro děti 72-022-T 7

Knihovník v knihovně pro děti 72-005-M 4

Knihovník v přímých službách  72-006-M 4

Kočí 41-019-H 3

Kočí v lesní těžbě 41-020-H 3

Koksař obsluha baterií 21-022-H 3

Koksař obsluha chemické části koksovny 21-023-H 3

Komandující 37-034-M 4

Kominík - kontrola a čištění spalinových cest 36-025-H 3

Kominík - měření spalin 36-023-H 3

Kominík - montáž komínů a komínových vložek 36-017-H 3

Kominík – revizní technik spalinových cest 36-024-H 4

Kompozitor obrazu audiovizuálního díla 82-045-N 5

Konfekcionér gumárenské výroby 28-064-H 3

Konstruktér lepenkových obalů 34-058-M 4

Konstruktér modelů a forem v keramické výrobě 28-056-N 5

Kontrolor kvality 62-003-M 4

Kontrolor kvality dopravy 37-028-M 4

Kontrolor prodejen maloobchodu 66-051-N 5

Kontrolor přepravy cestujících 37-029-M 4

Kontrolor strojírenských výrobků 23-006-E 2

Kontrolor vozby 37-062-N 5

Koordinátor dobrovolníků  75-006-M 4

Koordinátor služeb pro korporátní klientelu 65-035-N 5

Koordinátor v oblasti informačních a komunikačních technologií 75-011-T 7

Koordinátor/koordinátorka BIM pro facility management 36-193-R 6

Koordinátor/koordinátorka BIM pro investorskou přípravu stavby 36-189-R 6

Koordinátor/koordinátorka BIM pro kontrolu provádění stavby z pozice stavebníka 36-190-R 6

Koordinátor/koordinátorka BIM pro projektovou přípravu stavby 36-191-R 6

Koordinátor/koordinátorka BIM pro provádění staveb 36-192-R 6

Korektor/korektorka ve vydavatelství 34-041-M 4

Kosmetička  69-030-M 4

Košíkář a pletař/košíkářka a pletařka 33-052-H 3

Kovárenský technik mistr 21-046-M 4

Kovárenský technik technolog 21-047-M 4

Kovárenský technik technolog tepelného zpracování kovů 21-062-M 4

Kovář ruční 21-016-H 3

Kovář strojní 21-015-H 3

Kovotlačitel 82-008-H 3

Kožařský technik designér a modelář 32-017-M 4

Kožařský technik kontrolor kvality 32-015-M 4

Kožařský technik mistr 32-018-M 4

Kožařský technik návrhář a modelář brašnářských výrobků 32-045-M 4

Kožařský technik návrhář a modelář rukavičkářských výrobků 32-034-M 4

Kožařský technik obchodník 32-027-M 4

Kožařský technik plánovač výroby, zásobovač 32-014-M 4

Kožařský technik technolog pro výrobu kožešinových a usňových výrobků 32-051-M 4

Kožařský technik technolog pro výrobu usní a kožešin 32-025-M 4

Kožařský technik technolog výroby obuvi 32-016-M 4

Kožařský technik vedoucí výrobního provozu 32-019-M 4

Koželuh 32-024-H 3

Kráječ kožešinových a usňových dílců 32-032-H 3

Kráječ kožešinových dílců 32-005-H 3

Krajinář/krajinářka 41-038-H 3

Krejčí scénických kostýmů 82-019-H 3

Krmivářský dělník/dělnice 29-092-E 2

Kuchař expedient 65-011-E 2

Kuchař pro přípravu pokrmů dietního stravování 65-036-M 4

Kurýr 37-040-E 2

Květinář 41-037-H 3

Kynolog chovatel 41-088-M 4

Kynolog výcvikář (cvičitel) 41-089-M 4

Laborant v metalurgii 21-059-H 3

Ladič klávesových hudebních nástrojů 33-064-H 3

Lakýrník a natěrač 39-002-H 3

Lakýrník pian 33-068-H 3

Lakýrník ve strojírenství 23-020-H 3

Lamač 36-013-H 3

Lektor dalšího vzdělávání  75-001-T 7

Lepič vrstvených konstrukcí letadel 23-133-H 3

Lesní dělník v pěstební činnosti 41-084-E 2

Lesní dělník/dělnice ve školkařství 41-085-E 2

Lesní technik lesník pro pěstební činnost 41-055-M 4

Lesní technik lesník pro těžební činnost 41-054-M 4

Lesní technik myslivec 41-056-M 4

Lesní technik pro obchod, expedici a dopravu dříví 41-062-M 4

Lesní technik školkař 41-065-M 4

Lesní technik taxátor 41-066-M 4

Lesní technik/technička pro osvětovou činnost 41-058-M 4

Lešenář – montážník 36-103-E 2

Lešenář – šéfmontér 36-102-H 3

Letecký mechanik potrubář 23-134-H 3

Letecký mechanik pro avioniku 26-087-M 4

Letecký mechanik pro drak 23-096-M 4

Letecký mechanik pro letadlové agregáty 23-098-M 4

Letecký mechanik pro pohonné jednotky 23-097-M 4

Letecký sestavář – nýtař 23-135-H 3

Level designér/designérka 82-060-M 4

Líhňař 41-012-H 3

Lihovarník 29-068-H 3

Likérník 29-069-H 3

Lisař na protlačovacích lisech 21-039-H 3

Lisař na strojích s manuální obsluhou 21-040-H 3

Lisař-seřizovač na automatizovaných linkách 21-009-H 3

Lisovač gumárenské výroby 28-063-H 3

Logistik skladových operací 37-030-M 4

Logistik v dopravě a přepravě 37-031-M 4

Logistik výroby 37-032-M 4

Malíř 39-001-H 3

Malíř skla dekoratér vánočních ozdob 28-088-H 3

Malíř skla dekoratér/malířka skla dekoratérka pestrou malbou 28-091-H 3

Malíř skla podkladář 28-090-H 3

Malíř skla reliéfní malbou smaltař 28-089-H 3

Malíř skleněných vánočních ozdob 28-106-H 3

Manažer dalšího vzdělávání  75-021-T 7

Manažer kvality 62-001-T 7

Manažer maloobchodní/franšízové sítě 66-045-R 6

Manažer nákupu velkoobchodu 66-011-R 6

Manažer posuzování shody výrobků 66-054-R 6

Manažer stravovacích zařízení 65-039-M 4

Manažer ubytovacích služeb 65-040-M 4

Manažer velkoobchodního skladu 66-013-R 6

Manažer/manažerka BOZP  39-005-T 7

Manažer/manažerka odbytu velkoobchodu 66-012-R 6

Manažer/manažerka prodeje 66-004-H 4

Manažer/manažerka programů a komplexních projektů 63-008-T 7

Manažer/manažerka projektu 63-007-R 7

Manažer/manažerka řízení jakosti v polygrafii 34-042-T 7

Manikérka a nehtová designérka  69-024-H 3

Manipulační pracovník/pracovnice se zbožím ve skladu 66-007-E 2

Manipulant interní logistiky v automobilovém průmyslu 23-083-E 2

Manipulant/manipulantka se zbožím a materiálem 66-005-H 3

Manipulant/manipulantka surovárny 29-056-H 3

Manipulant/manipulantka v rafinerii cukru - krystalizaci 29-088-H 3

Mediální plánovač 69-044-M 4

Mechanik dechových hudebních nástrojů 33-065-H 3

Mechanik elektrických lokomotiv 23-145-H 3

Mechanik elektrocentrál 23-150-H 3

Mechanik elektrokol 23-115-H 3

Mechanik geologicko-průzkumných zařízení 21-017-H 3

Mechanik hnacích agregátů nákladních vozidel a autobusů 23-093-H 3

Mechanik hnacích agregátů osobních automobilů 23-102-H 3

Mechanik jízdních kol 23-069-H 3

Mechanik kabiny, karoserie a příslušenství nákladních vozidel a autobusů 23-092-H 4

Mechanik kolejových vozů 23-062-H 3

Mechanik komplexního pneuservisu 23-091-H 3

Mechanik LPG (CNG) systémů vozidel 23-149-H 3

Mechanik motocyklů 23-041-H 3

Mechanik motocyklů - elektrické systémy a příslušenství 23-142-H 3

Mechanik motocyklů - hnací agregáty a převody 23-143-H 3

Mechanik motocyklů - předprodejní a prodejní servis 23-144-H 3

Mechanik motorových lokomotiv 23-063-H 3

Mechanik motorových lokomotiv motorář 23-131-H 3

Mechanik motorových lokomotiv potrubář 23-132-H 3

Mechanik nástaveb, návěsů a přívěsů nákladních vozidel a autobusů 23-090-H 3

Mechanik optických přístrojů 23-030-H 3

Mechanik plynových zařízení 36-006-H 3

Mechanik pneuservisu jednostopých vozidel 23-089-H 3

Mechanik pneuservisu nákladních vozidel a autobusů 23-088-H 3

Mechanik pneuservisu osobních motorových vozidel 23-087-H 3

Mechanik podvozkových systémů nákladních vozidel a autobusů 23-086-H 3

Mechanik podvozkových systémů osobních automobilů 23-100-H 3

Mechanik podvozků motocyklů 23-141-H 3

Mechanik pro prodej jízdních kol 23-116-H 3

Mechanik převodových a zpomalovacích systémů nákladních vozidel a autobusů 23-085-H 4

Mechanik převodů osobních automobilů 23-101-H 4

Mechanik příslušenství osobních automobilů 23-103-H 3

Mechanik přístrojů a strojů 23-032-H 3

Mechanik seřizovač tvářecích strojů 23-160-M 4

Mechanik silničních vozidel s elektrickým a hybridním pohonem 26-094-H 3

Mechanik skiservisu 69-067-H 3

Mechanik výroby jízdních kol 23-117-H 3

Mechanik závodních automobilů 23-151-M 4

Mechanizátor pro pěstební činnost 41-093-H 3

Mechanizátor pro výrobu sazenic v lesních školkách 41-092-H 3

Mechanizátor v zahradnických provozech 41-134-H 3

Mechatronik  26-022-M 4

Mechatronik zařízení v polygrafii 34-054-M 4

Metalograf 21-077-M 4

Metodik prevence sociálně patologických jevů 75-014-T 7

Metodik/metodička výcviku soukromých bezpečnostních činností 68-019-R 6

Metrolog 39-007-R 6

Místní zástupce cestovní kanceláře 65-026-M 4

Mistr plavčí 74-007-H 4

Mlékař 29-036-H 3

Modelář obuvnických kopyt 32-041-M 4

Modelář ve slévárenství 21-025-H 3

Modistka/modista 31-038-H 3

Montážník dřevostaveb 33-050-H 3

Montážník interiérových dveří a zárubní 33-054-H 3

Montážník nábytkových sestav 33-042-H 3

Montážník nábytku 33-014-H 3

Montér betonových stavebních konstrukcí 36-129-H 3

Montér bezdrátových sítí 26-054-M 4

Montér dobíjecích stanic pro elektromobily  26-036-H 3

Montér dřevěných stavebních konstrukcí 36-128-H 3

Montér elektrických instalací  26-017-H 3

Montér elektrických rozvaděčů  26-019-H 3

Montér elektrických sítí  26-018-H 3

Montér elektrorozvodných sítí 26-048-H 3

Montér hromosvodů  26-021-H 3

Montér hydroizolací plochých střech 36-038-H 3

Montér hydroizolací spodní stavby 36-039-H 3

Montér chladových a tepelných izolací pro TZB 23-108-H 3

Montér inteligentních elektroinstalací 26-037-H 3

Montér izolací proti chemickým vlivům 36-043-H 3

Montér kabelových technologií pro silnoproud 26-013-H 3

Montér kazetových podhledů 36-063-H 3

Montér kovových stavebních konstrukcí 36-094-H 3

Montér lustrů a světelných objektů 28-103-H 3

Montér mechanických zábran 69-045-H 3

Montér měření dodávky a spotřeby elektrické energie 26-091-H 3

Montér metalických kabelů 26-053-H 3

Montér ocelových konstrukcí 23-002-H 3

Montér ocelových lan pro zařízení osobní lanové dopravy 23-057-H 3

Montér optických kabelů 26-055-H 3

Montér potrubí chladicích systémů 23-109-H 3

Montér prací pod napětím NN 26-039-H 3

Montér prací pod napětím NN do 1000 V 26-049-H 3

Montér protihlukových a antivibračních izolací a akustických úprav budov 36-042-H 3

Montér půdních vestaveb 36-064-H 3

Montér skleněných a plastových stavebních konstrukcí 36-127-H 3

Montér slaboproudých metalických sítí 26-026-H 3

Montér smart grids pro rozvodné sítě 26-082-M 4

Montér strojů a zařízení 23-004-E 2

Montér suchých podlah 36-065-H 3

Montér suchých stěn a stropních podhledů 36-066-H 3

Montér tepelných čerpadel 26-012-H 3

Montér tepelných foukaných izolací 36-101-H 3

Montér tepelných izolací technologických zařízení 36-040-H 3

Montér tepelných stříkaných izolací 36-130-H 3

Montér točivých strojů 23-064-H 3

Montér vnějších potrubních rozvodů z oceli 36-086-H 3

Montér vnějších potrubních rozvodů z plastů 36-088-H 3

Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení 36-005-H 3

Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace 36-003-H 3

Montér vodoměrů 36-144-H 3

Montér vratových systémů 36-172-H 3

Montér výplní stavebních otvorů 36-054-H 3

Montér výtahů 23-046-H 3

Montér výtahů specialista 23-047-H 3

Montér vzduchotechniky 23-072-H 3

Montér zateplovacích systémů 36-022-H 3

Montér zavěšených fasád 36-151-H 3

Montér zdicích systémů 36-056-H 3

Montér/montérka izolovaných vedení 26-038-H 3

Montér/montérka měření v elektroenergetice 26-081-H 3

Montér/montérka slaboproudých zařízení  26-020-H 3

Montér/montérka suchých staveb 36-021-H 3

Montér/montérka vnitřních ochran proti atmosférickým přepětím 26-071-H 3

Muzejní edukátor 82-041-T 7

Nákladní pokladník železniční dopravy 37-044-M 4

Nákupčí audio, video 66-033-M 4

Nákupčí pro internet, multimédia a nová média 66-032-M 4

Nákupčí tiskových médií 66-031-M 4

Narážeč 21-069-H 3

Nástrojař pro formy na zpracování plastů a tlakové lití kovů 23-009-H 3

Nástrojař pro nástroje k plošnému a objemovému tváření 23-016-H 3

Nástrojař pro přípravky a měřidla 23-015-H 3

Nástrojař pro řezné nástroje 23-014-H 3

Návěstní spojový dozorce 37-069-M 4

Návěstní technik 37-068-M 4

Návrhář/návrhářka software 18-002-N 5

Nožíř 23-008-H 3

Obalový technik 34-057-M 4

Obchodní cestující 66-014-M 4

Obchodní referent/referentka velkoobchodu 66-025-M 4

Obchodní zástupce velkoobchodu 66-016-M 4

Obchodní zástupce/zástupkyně 66-015-M 4

Obkladač 36-164-H 3

Obkladač v prefabrikaci 36-109-E 2

Oblastní manažer/manažerka velkoobchodu pro svěřenou oblast 66-026-N 5

Obráběč/obráběčka keramiky 28-009-H 3

Obsluha 3D tiskáren pro stavebnictví 36-194-M 4

Obsluha automatů a linek na úpravu povrchů v kamenické výrobě 36-100-H 3

Obsluha CNC obráběcích strojů  23-026-H 3

Obsluha čerpací stanice s PHL 69-022-H 3

Obsluha dřevařských strojů a zařízení 33-035-H 3

Obsluha gumárenských zařízení 28-055-H 3

Obsluha kremačního zařízení 69-046-H 3

Obsluha křovinořezu 41-080-E 2

Obsluha lisovacího zařízení ovoce 29-047-H 3

Obsluha lyžařského vleku 23-058-H 3

Obsluha mlýnských strojů 29-038-H 3

Obsluha mobilních štěpkovacích strojů 41-053-H 3

Obsluha motorové pily  41-079-E 2

Obsluha nakládacích a přibírkových strojů v dole 21-070-H 3

Obsluha obráběcích center v nábytkářské výrobě 33-057-H 3

Obsluha pálicích pecí 28-008-H 3

Obsluha plastikářských zařízení 28-058-H 3

Obsluha pojízdných zdvihacích pracovních plošin 37-070-H 3

Obsluha programově řízených strojů a linek v kamenické výrobě 36-159-M 4

Obsluha rámových a lanových pil v kamenické výrobě 36-098-H 3

Obsluha recyklačních zařízení 28-053-H 3

Obsluha regálových zakladačů 37-071-H 3

Obsluha ručních zařízení na úpravu povrchů v kamenické výrobě 36-096-H 3

Obsluha sauny pro děti a dospělé 69-051-H 3

Obsluha skladování energie pomocí bateriových článků 26-084-H 3

Obsluha solária 69-031-H 3

Obsluha soustruhů a vrtaček v kamenické výrobě 36-097-H 3

Obsluha speciálního vozu pro čištění kanalizace 36-026-H 3

Obsluha strojů a strojních zařízení v kamenické výrobě 36-015-H 3

Obsluha strojů pro zpracování materiálů ve výrobě nábytku 33-017-H 3

Obsluha těžebního zařízení na plovoucím stroji 21-003-H 3

Obsluha tlakových nádob stabilních 23-146-H 3

Obsluha třídírny uranu 21-065-H 3

Obsluha úpravny kamene 21-019-H 3

Obsluha velkokotoučových pil v kamenické výrobě 36-099-H 3

Obsluha vrtacích strojů v nábytkářské výrobě 33-058-H 3

Obsluha zařízení pro konzervaci potravin tepelným ošetřením 29-066-H 3

Obsluha zařízení pro konzervaci potravin zmrazováním 29-065-H 3

Obsluha zařízení sil 29-039-H 3

Obuvník pro gumárenskou výrobu 32-013-H 3

Obuvník pro plastikářskou výrobu 32-030-H 3

Obuvník/obuvnice pro krojovou obuv 32-047-H 3

Obuvník/obuvnice pro sériovou výrobu 32-008-H 3

Obuvník/obuvnice pro spodkovou výrobu obuvi 32-050-H 3

Obuvník/obuvnice pro výrobu ortopedické obuvi 32-009-H 3

Obuvník/obuvnice pro zakázkovou výrobu 32-007-H 3

Obuvník/obuvnice scénické obuvi 32-012-H 3

Odborník na permanentní make-up  69-032-M 4

Odborný pracovník obsluhy pošty 37-025-M 4

Odborný pracovník pro automatické objednávky obchodních jednotek 66-047-N 5

Odborný pracovník pro obchodní software ústředí a prodejen 66-048-N 5

Odborný pracovník pro prodej fotografické techniky 34-025-M 4

Odborný pracovník v oblasti mezinárodní spolupráce s dětmi a mládeží 75-018-N 5

Odborný referent pro bezpečnost přepravy 37-064-M 4

Odborný referent pro pojištění a reklamace v přepravě 37-065-M 4

Odborný servisní pracovník výtahů 23-049-M 4

Odečítač vodoměrů 36-145-H 3

Oděvní návrhář a modelář/oděvní návrhářka a modelářka 31-051-M 4

Oděvní stylista/oděvní stylistka 31-072-M 4

Oděvní technik dispečer 31-053-M 4

Oděvní technik konstruktér a modelář 31-050-M 4

Oděvní technik kvality 31-045-M 4

Oděvní technik mistr 31-044-M 4

Oděvní technik střihač 31-043-M 4

Oděvní technik technolog 31-048-M 4

Omítkář 36-057-H 3

Operátor 3D tiskáren slévárenských forem a jader 21-083-M 4

Operátor akcidenčních ofsetových kotoučových strojů 34-052-M 4

Operátor automatizovaných center stříkaných povrchových úprav v nábytkářské výrobě 33-063-M 4

Operátor DTP 34-015-H 3

Operátor extruderu v potravinářství a krmivářství 29-071-M 4

Operátor horkovodních energetických zařízení 26-060-M 4

Operátor jedno a vícebarvových digitálních produkčních tiskových strojů 34-033-H 3

Operátor linky pro výrobu krmných směsí 29-031-M 4

Operátor linky pro výrobu premixů 29-032-M 4

Operátor na automatických linkách pro dokončující zpracování v polygrafii 34-055-M 4

Operátor nářezových center v nábytkářské výrobě 33-030-M 4

Operátor novinových ofsetových kotoučových strojů 34-051-M 4

Operátor obráběcích center v nábytkářské výrobě 33-031-M 4

Operátor oděvní výroby 31-049-M 4

Operátor ofsetových archových strojů 34-053-M 4

Operátor parních energetických zařízení 26-061-M 4

Operátor pásové dopravy 21-074-M 4

Operátor pasterační stanice 29-051-M 4

Operátor podzemního zásobníku plynu 21-075-M 4

Operátor poloautomatických strojů v automobilovém průmyslu 23-084-E 2

Operátor poštovních informačních služeb 37-026-M 4

Operátor produkčního digitálního tiskového stroje 34-056-M 4

Operátor přípravy zákysů 29-052-M 4

Operátor soloven sýrů 29-053-M 4

Operátor strojů pro olepování bočních ploch v nábytkářské výrobě 33-032-M 4

Operátor textilní výroby 31-054-M 4

Operátor turbíny 26-075-M 4

Operátor velkoformátových digitálních tiskových strojů 34-034-H 3

Operátor věžové sušárny mléka a odparky 29-054-M 4

Operátor výroby másla 29-067-M 4

Operátor výroby tavených sýrů 29-055-M 4

Operátor zařízení pro výrobu páry/teplé vody pro energetiku 23-139-M 4

Operátor zhotovení tiskových forem 34-035-H 3

Operátor zpracování dílů z kompozitů 28-086-H 3

Operátor železniční dopravy 37-009-H 3

Operátor/operátorka 3D skenování v průmyslové výrobě 23-164-M 4

Operátor/operátorka 3D tisku v průmyslové výrobě 23-165-M 4

Operátor/operátorka call centra 66-030-H 3

Opravář kožešinových a usňových oděvů 32-039-H 3

Opravář lesnické těžební techniky 41-104-H 3

Opravář lesnických těžebně-dopravních strojů 41-103-M 4

Opravář malé zemědělské mechanizace 41-029-H 3

Opravář obuvi a kožedělného zboží 32-004-H 3

Opravář obuvnických strojů 32-048-H 3

Opravář pro pěstební a školkařskou techniku 41-101-H 3

Opravář strojů a zařízení 23-001-H 3

Opravář strojů a zařízení v chovu zvířat 41-028-H 3

Opravář strojů a zařízení v pěstování rostlin 41-027-H 3

Opravář štěpkovacích strojů 41-102-H 3

Opravářské práce v rostlinné výrobě 41-135-E 2

Opravářské práce v živočišné výrobě 41-136-E 2

Optik 23-074-M 4

Optik pro brýlovou techniku 23-033-H 3

Osazovač 36-011-H 3

Osobní pokladník železniční dopravy 37-045-M 4

Osobní trenér/trenérka ve fitness 74-035-M 4

Ostřič nástrojů 23-010-H 3

Ošetření jatečně upravených těl jatečných zvířat a vedlejších jatečných produktů 29-020-H 3

Ošetřovatel/ošetřovatelka a prodejce zvířat pro zájmové chovy 41-078-H 3

Ošetřovatel/ošetřovatelka koní 41-018-H 3

Ovocnář 41-005-H 3

Památkář krajinář / památkářka krajinářka 82-049-T 7

Památkář průzkumník 82-037-T 7

Památkář/památkářka pro technické památky 82-048-T 7

Papírenský přípravář 28-052-M 4

Pasíř lustrařských komponentů 28-104-H 3

Paznehtář 41-049-H 3

Pečující v domácnosti 75-015-H 3

Pedikérka a nehtová designérka  69-025-H 3

Personalista/personalistka  62-007-N 5

Pěstební činnost a ochrana lesa 41-022-H 3

Pěstitel chmele 41-095-H 3

Pěstitel léčivých a aromatických rostlin 41-087-H 3

Pěstitel základních plodin 41-043-H 3

Piercér 69-033-M 4

Písmák 36-012-H 3

Pivní sommeliér 65-037-M 4

Plánovač/plánovačka výroby 66-059-M 4

Plavčík  74-008-H 3

Pletař/pletařka 31-042-H 3

Plsťař/plsťařka 31-037-H 3

Plynoměřič v dole 21-078-H 3

Počítačový 3D grafik / počítačová 3D grafička 82-030-N 5

Podkovář specialista 41-040-M 4

Podlahář dřevěných podlah 36-033-H 3

Podlahář laminátových podlah 36-161-H 3

Podlahář povlakových podlah 36-036-H 3

Podlahář průmyslových podlah 36-082-H 3

Podlahář sportovních podlah 36-081-H 3

Podnikový ekolog/podniková ekoložka  16-012-T 7

Podpůrný technolog výrobní infrastruktury audiovizuální tvorby 18-023-M 4

Pokladní 66-001-H 3

Pokladník pošty 37-051-M 4

Pokrývač krytí střech složitých tvarů krytinami pálenými a betonovými 36-122-H 3

Pokrývač krytí střech složitých tvarů krytinami vláknocementovými 36-123-H 3

Pokrývač krytí střech složitých tvarů krytinami z přírodní břidlice 36-070-H 3

Pokrývač skládaných krytin 36-030-H 3

Pokrývač skládaných krytin pálených a betonových 36-121-H 3

Pokrývač skládaných krytin plechových 36-067-H 3

Pokrývač skládaných krytin střech historických budov 36-032-H 3

Pokrývač skládaných krytin tvarově složitých střech 36-031-H 3

Pokrývač skládaných krytin vláknocementových 36-068-H 3

Pokrývač skládaných krytin z přírodní břidlice 36-069-H 3

Polygrafický technik dispečer 34-048-M 4

Polygrafický technik kontrolor jakosti 34-043-M 4

Polygrafický technik mistr 34-050-M 4

Polygrafický technik technolog 34-049-M 4

Pomocník podkováře 41-039-E 2

Poradce pro pozůstalé 69-020-M 5

Poradce/poradkyně systému managementu ochrany životního prostředí 16-016-T 7

Porážení, jatečné opracování a porcování drůbeže 29-022-E 2

Porážení, jatečné opracování a porcování králíků 29-006-E 2

Porážka a konečná úprava těl jatečných zvířat 29-019-H 3

Portrétní fotograf 34-038-M 4

Poříčný 36-018-H 3

Posunovač 37-013-H 3

Poštovní doručovatel 37-017-H 3

Potápěč operátor 69-015-H 3

Potápěč pracovní 69-014-H 3

Potravinářský dělník 29-058-E 2

Pozlacovač/pozlacovačka rámů 82-025-H 3

Práce v ubytovacím zařízení 65-014-E 2

Pracovník cestovní kanceláře - specialista pro incoming 65-034-M 4

Pracovník distančního zákaznického servisu 66-029-M 4

Pracovník dohledového centra 68-003-H 3

Pracovník dýhování a laminátování nábytku 33-016-H 3

Pracovník interního zásobování prodejen 66-044-H 3

Pracovník materiálně-technického zásobování prodejen 66-052-H 3

Pracovník mytí, čištění a renovací interiérů a exteriérů vozidel 23-152-H 3

Pracovník navalování povrchů v nábytkářské výrobě 33-059-H 3

Pracovník odbytu velkoobchodu 66-018-M 4

Pracovník olepování tvarových bočních ploch v nábytkářské výrobě 33-062-H 3

Pracovník osobní ochrany 68-013-H 3

Pracovník ostrahy v obchodě a službách 68-011-H 3

Pracovník ostrahy veřejných akcí 68-014-H 3

Pracovník pískování skla 28-078-H 3

Pracovník plošného broušení v nábytkářské výrobě 33-060-H 3

Pracovník podpory prodeje 66-046-N 5

Pracovník poštovní přepážky univerzální 37-018-M 4

Pracovník poštovní přepravy I 37-021-H 3

Pracovník poštovní přepravy pro mezinárodní poštovní provoz 37-027-M 4

Pracovník poštovních distribučních služeb 37-035-E 2

Pracovník pro bezvýkopové technologie 36-139-H 3

Pracovník pro podpůrné agrotechnické činnosti v myslivosti 41-129-H 3

Pracovník pro povrchovou úpravu nábytku 33-019-H 3

Pracovník pro recyklaci odpadních olejů 28-100-H 3

Pracovník pro řádné zacházení s malými jatečnými zvířaty na porážkách 29-034-H 3

Pracovník pro řádné zacházení s velkými jatečnými zvířaty na porážkách 29-035-H 3

Pracovník pro úpravu a přepravu lidských pozůstatků  69-012-H 3

Pracovník pro výrobu aglomerovaných materiálů na bázi dřeva 33-027-H 3

Pracovník pro vyšší hygienické zaopatření těl zemřelých 69-048-M 4

Pracovník protiotřesové prevence v dole 21-085-H 3

Pracovník protiprůtržové prevence v dole 21-086-H 3

Pracovník provozu čistírny usní a kožešin 31-020-H 3

Pracovník provozu chemické čistírny a provozu mokrého čištění 31-019-H 3

Pracovník převozu finanční hotovosti a cenin 68-004-H 3

Pracovník spilky a pivovarského sklepa 29-100-H 3

Pracovník stáčíren piva 29-099-H 3

Pracovník turistického informačního centra 65-027-M 4

Pracovník tvarového broušení v nábytkářské výrobě 33-061-H 3

Pracovník údržby a technického dozoru 36-175-H 3

Pracovník údržby dopravních tratí v dole 21-079-H 3

Pracovník v manipulačních skladech dřevní hmoty 41-123-H 3

Pracovník varny pivovaru 29-059-H 3

Pracovník vnitřní poštovní služby I 37-059-E 2

Pracovník vnitřní poštovní služby II 37-020-H 3

Pracovník výjezdové skupiny 68-015-H 3

Pracovník vypěňování tvarovek z polyuretanových pěn 33-053-H 3

Pracovník výplachového servisu 21-045-M 4

Pracovník výroby koster pro čalouněný nábytek 33-036-H 3

Pracovník výroby nálevů pro sterilovanou zeleninu a ovoce 29-048-H 3

Pracovník výroby obalovaných dílců pro výrobu nábytku na vakuovém lisu 33-047-H 3

Pracovník výroby ohýbaného nábytku a dílců z vrstveného dřeva 33-067-H 3

Pracovník výroby ovocných koncentrátů 29-049-H 3

Pracovník výroby ovocných pomazánek 29-050-H 3

Pracovník výroby sesazenek 33-018-H 3

Pracovník výroby sušené zeleniny a ovoce 29-098-H 3

Pracovník výzkumu vrtů a sond 21-066-M 4

Pracovník zakázkové a měřenkové výroby oděvů 31-057-M 4

Pracovník zařízení pro ochranu ovzduší 16-010-H 3

Pracovník zařízení pro ochranu vod 16-011-H 3

Pracovník/pracovnice cenotvorby 66-063-M 4

Pracovník/pracovnice e-mail marketingu 66-056-M 4

Pracovník/pracovnice environmentální výchovy 16-004-N 5

Pracovník/pracovnice evidence zásob zboží a materiálu 66-006-H 3

Pracovník/pracovnice chovu pernaté zvěře 41-122-H 3

Pracovník/pracovnice chovu spárkaté zvěře 41-121-H 3

Pracovník/pracovnice monitoringu médií 72-013-M 4

Pracovník/pracovnice nákupu velkoobchodu 66-017-M 4

Pracovník/pracovnice obchodního úseku – nákup 66-027-M 4

Pracovník/pracovnice obchodního úseku – prodej 66-028-M 4

Pracovník/pracovnice obsluhy bioplynových stanic 23-075-H 3

Pracovník/pracovnice poštovní přepážky 37-019-H 3

Pracovník/pracovnice poštovní přepravy 37-050-M 4

Pracovník/pracovnice pro odpadové hospodářství 16-009-H 3

Pracovník/pracovnice pro recyklaci 28-036-H 3

Pracovník/pracovnice pro recyklaci elektroodpadu 28-070-H 3

Pracovník/pracovnice pro recyklaci vozidel s ukončenou životností (autovraků) 28-071-H 3

Pracovník/pracovnice pro rekondici a regeneraci velkých zvířat 41-138-M 4

Pracovník/pracovnice pro zakládání travnatých ploch 41-117-H 3

Pracovník/pracovnice pronájmu prádla 31-028-H 3

Pracovník/pracovnice provozu prádelny 31-018-H 3

Pracovník/pracovnice reklamací a neshod ve výrobní firmě 23-147-N 5

Pracovník/pracovnice v administrativě 63-033-H 3

Pracovník/pracovnice vnitřní poštovní služby III 37-049-M 4

Pracovník/pracovnice výroby hotových pokrmů 29-070-H 3

Pracovník/pracovnice výroby ovocných destilátů 29-073-H 3

Pracovník/pracovnice výroby ovocných nápojů 29-074-H 3

Pracovník/pracovnice wellness služeb pro zábaly, obklady a koupele 74-038-M 4

Prachoměřič v dole 21-084-H 3

Prodavač/prodavačka 66-003-H 3

Prodavač/prodavačka uměleckých předmětů 66-023-H 3

Prodej výsekového masa, masných výrobků, drůbežího masa, drůbežích výrobků, králíků, zvěřiny a ryb 29-018-H 3

Prodejce v zahradním centru 66-040-H 3

Producent animovaného audiovizuálního díla 82-050-T 7

Producent krmného hmyzu 41-050-H 3

Producent savců pro krmné a pokusné účely 41-051-H 3

Producent/producentka videoher 82-056-R 6

Produkční animovaného audiovizuálního díla 82-031-R 6

Produkční kulturních projektů 82-027-R 6

Produktový a dokumentační fotograf 34-031-M 4

Programátor PLC 26-064-N 5

Programátor/programátorka 18-003-M 4

Programátor/programátorka CNC obráběcích strojů 23-162-M 4

Projektant lešení 36-084-N 5

Provozní deklarant/deklarantka mezinárodního poštovního provozu 37-036-M 4

Provozní montér kanalizací 36-166-H 3

Provozní montér vodovodů 36-171-H 3

Provozní těžař ropy a plynu 21-012-H 3

Provozní vedoucí úklidu 69-039-H 3

Provozní zámečník 23-073-H 3

Provozní zámečník v dole 21-081-H 3

Provozovatel přírodních a umělých koupališť 69-054-R 6

Provozovatel/provozovatelka ubytování v soukromí 65-016-H 3

Průvodce cestovního ruchu 65-021-N 5

Průvodce Prahou 65-028-N 5

Průvodce/průvodkyně přírodou 16-002-M 4

Průvodčí osobní přepravy 37-016-H 3

Přadlák 31-021-H 3

Přeprava a ustájení jatečných zvířat 29-017-H 3

Příjem surovin pro výrobu potravin 29-089-H 3

Příprava keramických hmot 28-031-H 3

Příprava minutek  65-004-H 3

Příprava pokrmů pro rychlé občerstvení 65-003-E 2

Příprava pokrmů studené kuchyně  65-002-H 3

Příprava teplých pokrmů  65-001-H 3

Psovod bezpečnostní služby 68-001-H 3

Psovod bezpečnostní služby pro detekci akcelerantů hoření 68-016-M 4

Psovod horské služby 65-024-H 3

Pstruhař 41-013-H 3

REACH manažer 28-097-T 7

Realitní zprostředkovatel  66-042-M 4

Recepční v hotelovém provozu 65-033-M 4

Referenční knihovník 72-007-M 4

Referenční knihovník specialista 72-017-T 7

Referent železniční dopravy 37-063-M 4

Reklamant v poštovním provozu 37-037-M 4

Reklamní a módní fotograf 34-032-N 5

Reportážní fotograf 34-047-M 4

Restaurátor uměleckořemeslných děl z drahých kovů s výjimkou kulturních památek a děl uložených ve sbírkách muzeí a galerií 82-043-N 5

Restaurátor uměleckořemeslných děl ze dřeva s výjimkou kulturních památek a děl uložených ve sbírkách muzeí a galerií 82-026-N 5

Restaurátor uměleckořemeslných děl ze štuku s výjimkou kulturních památek a děl uložených ve sbírkách muzeí a galerií 82-042-N 5

Restaurátor zlacení uměleckořemeslných děl s výjimkou kulturních památek a děl uložených ve sbírkách muzeí a galerií 82-028-N 5

Revizní technik nízkotlakých kotelen 36-091-M 4

Rozpočtář staveb 36-170-N 5

Ruční krajkářka/krajkář 82-033-H 3

Ruční práce v produkčním zahradnictví 41-004-E 2

Ruční tkadlec  82-051-H 3

Ruční vyšívač/vyšívačka 82-032-H 3

Rukavičkář/rukavičkářka 32-003-H 3

Rybářský technik pro intenzivní chov ryb 41-119-M 4

Rybářský technik rybníkář 41-118-M 4

Rybníkář 41-011-H 3

Rýsovač 23-065-H 3

Rytec drahých kamenů 82-010-M 4

Rytec kovů 23-011-H 3

Rytec skla 28-014-H 3

Rytec skla pro průmyslové rytiny 28-093-H 3

Rytec skla pro umělecké rytiny 28-092-H 3

Řemeslná výroba perníků 29-042-H 3

Řemeslné zpracování čokolády 29-016-H 3

Řidič důlní kolejové lokomotivy 21-050-H 3

Řidič kolesového nakladače 21-020-H 3

Řidič pásového vozu 21-021-H 3

Řidič rypadla 21-018-H 3

Řidič silniční nákladní dopravy 37-042-H 3

Řidič silniční osobní dopravy 37-041-H 3

Řidič sněžných pásových vozidel 23-082-H 3

Řidič velkostroje 21-014-M 4

Řidič závěsné lokomotivy v dole 21-051-H 3

Sadovník 41-007-H 3

Samostatný elektrotechnik pracovník řízení kvality 26-080-R 6

Samostatný elektrotechnik pro biomedicínské přístroje 26-027-R 6

Samostatný elektrotechnik pro elektromagnetickou kompatibilitu 26-063-R 6

Samostatný elektrotechnik pro elektrostatický výboj 26-045-R 6

Samostatný elektrotechnik projektant pro automatickou identifikaci RFID 26-046-R 6

Samostatný elektrotechnik výzkumný a vývojový pracovník 26-031-R 6

Samostatný elektrotechnik zkušebny elektrických strojů a přístrojů 26-067-N 5

Samostatný knihovník akvizitér 72-011-R 6

Samostatný knihovník katalogizátor 72-008-R 6

Samostatný knihovník metodik 72-020-R 6

Samostatný knihovník pracovník správy fondů 72-012-R 6

Samostatný knihovník správce digitální knihovny 72-018-R 6

Samostatný knihovník v knihovně pro děti 72-021-R 6

Samostatný kožařský technik designér a modelář 32-029-R 6

Samostatný kožařský technik nákupčí 32-022-R 6

Samostatný kožařský technik řízení a kontroly kvality 32-023-R 6

Samostatný kožařský technik technolog 32-036-R 6

Samostatný kožařský technik vedoucí výroby 32-044-R 6

Samostatný oděvní technik technolog 31-070-R 6

Samostatný polygrafický technik pracovník řízení jakosti 34-044-R 6

Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury 65-032-N 5

Samostatný pracovník pro inventarizaci 66-049-H 3

Samostatný projektant elektroenergetických sítí 26-041-R 6

Samostatný projektant elektroenergetických stanic 26-040-R 6

Samostatný referenční knihovník 72-009-R 6

Samostatný skalník 16-003-N 5

Samostatný světelný technik 26-083-R 6

Samostatný systémový knihovník 72-019-R 6

Samostatný technik arborista 41-082-N 5

Samostatný technik pro kontrolu jakosti a hygieny v krmivářství 29-064-R 6

Samostatný technik pro recyklaci 28-095-R 6

Samostatný technik pro řízení jakosti a hygieny v krmivářství 29-063-R 6

Samostatný technik pro řízení výroby v krmivářství 29-062-R 6

Samostatný technik scénického osvětlení 26-050-R 6

Samostatný technik zvuku 26-047-R 6

Samostatný technolog v krmivářství 29-061-R 6

Samostatný textilní technik technolog 31-071-R 6

Samostatný vodárenský technik technicko-provozního reportingu 36-178-R 6

Samostatný vodárenský technik telemetrie a automatizace 36-177-R 6

Samostatný/samostatná vedoucí volnočasových aktivit dětí a mládeže 75-009-N 5

Sběrač a trhač reprodukčního materiálu lesních dřevin 41-069-H 3

Sedlář/sedlářka 32-002-H 3

Servisní mechanik "malých" chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel 23-054-H 3

Servisní mechanik "velkých" chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel 23-055-H 3

Servisní poradce oprav osobních automobilů 23-123-M 4

Servisní pracovník mobilních komunikačních zařízení 26-086-H 3

Servisní pracovník u zákazníka 69-013-H 3

Servisní pracovník výtahů 23-048-H 3

Servisní technik bezdrátových sítí 26-059-M 4

Servisní technik karotážních přístrojů 21-055-M 4

Servisní technik klimatizace osobních automobilů 23-053-H 3

Servisní technik ve strojírenství 23-095-M 4

Servisní technik zemědělské mechanizace 41-100-M 4

Servisní technik/technička metalických sítí 26-056-M 4

Seřizovač gumárenských zařízení 28-054-H 3

Seřizovač konvenčních obráběcích strojů 23-066-H 3

Seřizovač obuvnických strojů 32-049-M 4

Seřizovač šicích strojů 31-056-H 3

Seřizovač vstřikovacích lisů pro zpracování plastů 28-057-H 3

Sesazovač pian 33-069-H 3

Signalista 37-008-H 3

Silničář pro dopravní značení 36-180-H 3

Sjednavatel pohřbení 69-021-M 4

Skenerista retušér 34-016-H 3

Skladník velkoobchodu 66-019-M 4

Skladník/skladnice 66-002-H 3

Skladování a distribuce potravin 29-091-H 3

Skladování, balení a expedice mlýnských výrobků 29-040-H 3

Sklář pro duté sklo 28-010-H 3

Sklář pro lisované sklo 28-011-H 3

Sklář pro technické sklo 28-012-H 3

Sklář tvarování do forem 28-107-H 3

Sklář tvarování z volné ruky 28-108-H 3

Sklářský technik dispečer pro ruční výrobu užitkového skla 28-067-M 4

Sklářský technik kontrolor jakosti/sklářská technička kontrolorka jakosti 28-087-M 4

Sklářský technik tavení pro ruční výrobu užitkového skla 28-066-M 4

Sklářský technik technolog pro ruční výrobu užitkového skla 28-068-M 4

Sklenář/sklenářka 36-049-H 3

Slévárenský technik metalurg 21-057-M 4

Slévárenský technik mistr 21-036-M 4

Slévárenský technik modelář 21-037-M 4

Slévárenský technik řízení jakosti 21-058-M 4

Slévárenský technik technolog 21-038-M 4

Slévárenský technik technolog IT 21-076-M 4

Složitá obsluha hostů 65-008-H 3

Smaltér 23-067-H 3

Směnař v poštovním provozu 37-048-M 4

Smuteční aranžér/smuteční aranžérka 69-055-M 4

Smuteční řečník a obřadník 69-049-M 4

Softwarový specialista/softwarová specialistka automobilových systémů 23-158-M 4

Sommelier 65-010-H 3

Soustružník kovů 23-022-H 3

Specialista chemie ekonom 28-114-T 7

Specialista chemie produktmanažer 28-020-T 7

Specialista internetového obchodu 66-043-N 5

Specialista poradenství a prodeje krmných směsí 29-033-T 7

Specialista poradenství a prodeje potravinářských surovin 29-057-T 7

Specialista pro práci a mzdy 63-005-R 6

Specialista v ergonomii 39-009-N 5

Specialista v oblasti environmentální výchovy 16-005-T 7

Specialista/specialistka bezpečnostního a krizového řízení 68-022-T 7

Specialista/specialistka BIM pro podporu facility managementu 36-185-M 4

Specialista/specialistka BIM pro provádění staveb 36-186-M 4

Specialista/specialistka BIM pro tvorbu a správu produktových informací 36-188-M 4

Specialista/specialistka BIM pro užití systémů pro zpracování dokumentace staveb 36-187-M 4

Specialista/specialistka hodnocení a odměňování zaměstnanců 62-012-R 6

Specialista/specialistka marketingu 66-021-N 5

Specialista/specialistka náboru, přijímání a uvolňování zaměstnanců 62-013-R 6

Specialista/specialistka pracovněprávních vztahů 62-018-R 6

Specialista/specialistka pro merchandising 66-039-N 5

Specialista/specialistka v oboru průmyslového vlastnictví 39-011-T 7

Specialista/specialistka výzkumu trhu 66-062-T 7

Specialista/specialistka vzdělávání a rozvoje zaměstnanců 62-014-R 6

Specializovaný poradce pro ochranu okrasných rostlin 41-133-T 7

Specializovaný poradce pro ochranu rostlin v produkčním zahradnictví 41-132-T 7

Sportovní masáž  69-037-M 4

Správce aplikací 18-010-M 4

Správce depozitáře 71-002-M 4

Správce operačních systémů pro malé a střední organizace 18-001-M 4

Správce památkového objektu 82-018-M 4

Správce sítí pro malé a střední organizace 26-002-M 4

Správce tiskových dat 34-036-H 3

Správce/správkyně báze znalostí 72-001-R 6

Správce/správkyně databází 18-009-N 5

Staniční dozorce 37-005-H 3

Staniční pracovník lanové dráhy 23-079-H 3

Starožitník 66-022-M 4

Stavbyvedoucí energetických zařízení 26-051-M 4

Stavební dělník 36-126-E 2

Stavební klempíř plechových fasád 36-104-H 3

Stavební klempíř pro oplechování a odvodnění střech z tvrdých krytin 36-105-H 3

Stavební klempíř pro skládané plechové krytiny 36-107-H 3

Stavební klempíř pro tvarově a řemeslně náročné prvky a konstrukce 36-108-H 3

Stavební klempíř pro zhotovování drážkových krytin 36-106-H 3

Stavební montážník 36-058-H 3

Stavební truhlář 33-002-H 3

Stavební zámečník 36-059-H 3

Stavitel automatických závlah 41-077-M 4

Stavitel koupacích jezírek a biotopů 41-076-M 4

Stavitel podzemní hrobky 69-016-H 3

Storyboardista 82-044-N 5

Strážce přírody 16-001-M 4

Strážný  68-008-E 2

Strojírenský technik konstruktér 23-104-M 4

Strojírenský technik projektant 23-106-M 4

Strojírenský technik technolog 23-105-M 4

Strojmistr železniční dopravy 37-060-N 5

Strojní rytec 23-012-E 2

Strojník bazénu 69-036-H 3

Strojník degazační stanice 21-080-H 3

Strojník papírenského stroje 28-051-M 4

Strojník pro montáž vnějších potrubních rozvodů 23-078-H 3

Strojník pro obsluhu čerpací a přečerpávací stanice 36-027-H 3

Strojník pro obsluhu čistírny odpadních vod 36-028-H 3

Strojník pro obsluhu úpravny pitné vody 36-029-H 3

Strojník sklářských zařízení pro foukací linky 28-041-H 3

Strojník sklářských zařízení pro lisofoukací linky 28-043-H 3

Strojník sklářských zařízení pro lisovací linky 28-044-H 3

Strojník sklářských zařízení pro rafinační linky 28-045-H 3

Strojník sklářských zařízení pro výrobu tyčí a trubic 28-042-H 3

Střihač ovcí 41-059-H 3

Střihač/střihačka psů 69-053-H 3

Stříhání oděvů (střihová služba) 31-008-H 3

Studnař 36-060-H 3

Studnař kopaných studní 36-135-H 3

Studnař vrtaných studní 36-136-H 3

Studnař vrtů pro tepelná čerpadla 36-137-H 3

Studnař vsakovacích vrtů a zařízení pro využívání dešťové vody 36-138-H 3

Svrškařka 32-010-H 3

Sýrař 29-037-H 3

Systémový inženýr průmyslového řídicího systému 18-011-T 7

Systémový knihovník specialista/systémová knihovnice specialistka 72-024-T 7

Šička interiérového vybavení 31-029-H 3

Šička kožešinových a usňových výrobků 32-033-H 3

Šička kožešinových výrobků 32-006-H 3

Šička kusových výrobků 31-041-E 2

Šička oděvních výrobků 31-034-E 2

Školkař 41-006-H 3

Štípač kamene 36-010-H 3

Štukatér/štukatérka 36-110-H 3

Švadlena 31-033-H 3

Taneční mistr 74-013-M 4

Tapetář 39-003-H 3

Tatér  69-034-M 4

Tavič 21-011-H 3

Tavič skloviny 28-026-H 3

Tavič skloviny na pánvových pecích 28-109-H 3

Tavič skloviny na vanových agregátech 28-110-H 3

Teatender/teatenderka 65-043-H 3

Technický grafik/technická grafička videoher 82-057-M 4

Technický herní designér/technická herní designérka 82-059-M 4

Technický pracovník pozemkové evidence v lesním hospodářství 41-067-M 4

Technický pracovník pro hmotný a investiční majetek v lesním hospodářství 41-068-M 4

Technik arborista 41-063-M 4

Technik bazénu 69-050-H 3

Technik čistírny 31-066-M 4

Technik čištění odpadních vod 36-124-M 4

Technik diagnostik kanalizační sítě 36-095-N 5

Technik dispečer odpadních vod 36-167-M 4

Technik dispečer pitné vody 36-168-M 4

Technik dopravních a mechanizačních prostředků pro opravy a údržbu silnic 37-004-M 4

Technik dřevařské výroby 33-071-M 4

Technik dřevostaveb 33-070-M 4

Technik inteligentních elektroinstalací 26-042-M 4

Technik inženýrinku 26-058-M 4

Technik kanalizačních sítí 36-143-M 4

Technik karotáže a perforace 21-052-M 4

Technik kontrolor jakosti ve strojírenství 23-068-M 4

Technik kvality 62-002-R 6

Technik květinář 41-116-M 4

Technik likvidace pojistných událostí na vozidlech 23-153-M 4

Technik mlýnské laboratoře 29-084-M 4

Technik množení rostlin 41-115-N 5

Technik nábytkářské výroby 33-072-M 4

Technik odvodňovacích soustav 36-157-M 4

Technik optických sítí 26-057-M 4

Technik ovocnář 41-114-M 4

Technik památkové obnovy 82-038-N 5

Technik PC a periferií 26-023-H 3

Technik posuzování shody výrobků 66-055-M 4

Technik prádelny 31-067-M 4

Technik pro dopravní stavby 36-132-M 4

Technik pro kontrolu kvality a bezpečnosti potravin v konzervárenství 29-093-M 4

Technik pro kontrolu kvality a bezpečnosti potravin v masném průmyslu 29-077-M 4

Technik pro kontrolu kvality a bezpečnosti potravin v mlékárenství 29-080-M 4

Technik pro kontrolu kvality a bezpečnosti potravin v pekárenství 29-095-M 4

Technik pro montáž obráběcích strojů a zařízení 23-163-M 4

Technik pro odpadové hospodářství 16-006-M 4

Technik pro pozemní stavby 36-131-M 4

Technik pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou 39-010-H 3

Technik pro přípravu substrátů a hnojení 41-111-M 4

Technik pro recyklaci 28-050-M 4

Technik pro řízení kvality a hygieny v potravinářství 29-041-M 4

Technik pro řízení mlýnské výroby 29-087-M 4

Technik pro řízení výroby těstovin 29-086-M 4

Technik pro řízení výroby v konzervárenství 29-076-M 4

Technik pro řízení výroby v masném průmyslu 29-078-M 4

Technik pro řízení výroby v pekárenství 29-097-M 4

Technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství 36-133-M 4

Technik pro techniku prostředí staveb 36-134-M 4

Technik pro úpravu keramiky 28-115-M 4

Technik pro zpracování ryb 41-120-M 4

Technik prodeje osobních automobilů 23-122-M 4

Technik protierozních opatření 36-169-M 4

Technik protiprašné prevence v dole 21-097-M 4

Technik přípravy důlní výroby 21-053-M 4

Technik přípravy lomové těžby 21-049-M 4

Technik realizace a údržby zeleně 41-126-M 4

Technik řízení jakosti ve strojírenství 23-070-M 4

Technik řízení montáže a údržby strojní dopravy 21-073-M 4

Technik specialista pro odpadové hospodářství 16-015-T 7

Technik specialista pro ochranu ovzduší 16-014-T 7

Technik specialista pro ochranu vod 16-013-T 7

Technik stavebně truhlářské výroby 33-073-M 4

Technik světlotechnických zabezpečovacích zařízení letišť 26-030-M 4

Technik školkař 41-113-M 4

Technik štěpkovacích strojů 41-107-M 4

Technik technického rozvoje v uhelném dole 21-096-M 4

Technik technolog pro plastikářskou a gumárenskou výrobu obuvi 32-026-M 4

Technik těžebně-dopravních strojů 41-108-M 4

Technik údržby ochran 26-072-M 4

Technik úpravy vody 36-140-M 4

Technik vinař 41-074-M 4

Technik vinohradník 41-073-M 4

Technik vodovodních sítí 36-141-M 4

Technik zařízení pro ochranu ovzduší 16-007-M 4

Technik zařízení pro ochranu vod 16-008-M 4

Technik závlahových soustav 36-156-M 4

Technik/technička BOZP  39-004-M 4

Technik/technička měření v elektroenergetice 26-073-M 4

Technik/technička pro 3D tisk keramiky 28-117-N 5

Technik/technička pro řízení výroby v lihovarnictví 29-075-M 4

Technik/technička pro řízení výroby v mlékárenství 29-082-M 4

Technik/technička pro řízení výroby v pivovarnictví 29-102-M 4

Technik/technička provozu malé elektrárny 26-070-M 4

Technolog důlního díla 21-056-M 4

Technolog gumárenské výroby 28-062-M 4

Technolog lomové těžby 21-102-M 4

Technolog mlýnské výroby 29-083-M 4

Technolog odpadních vod 36-165-M 4

Technolog pitné vody 36-142-M 4

Technolog pivovarské výroby 29-103-M 4

Technolog pro recyklaci kritických surovin 28-101-M 4

Technolog pro recyklaci odpadních pneumatik a pryží 28-074-M 4

Technolog pro recyklaci plastů 28-096-M 4

Technolog pro recyklaci stavebních a demoličních odpadů 28-073-M 4

Technolog technických textilií 31-063-M 4

Technolog těžby ropy a zemního plynu 21-026-M 4

Technolog v konzervárenství 29-094-M 4

Technolog v mlékárenské a sýrařské výrobě 29-081-M 4

Technolog v pekárenství 29-096-M 4

Technolog zpracování masa 29-079-M 4

Technolog/technoložka montážní výroby 23-161-M 4

Technolog/technoložka zpracování plastů 28-060-M 4

Tesař 36-051-H 3

Tesař pro zhotovování a montáž bednění, lešení a pomocných konstrukcí 36-074-H 3

Tesař pro zhotovování, montáž a opravy dřevostaveb 36-073-H 3

Tesař pro zhotovování, montáž a opravy složitých vázaných konstrukcí 36-072-H 3

Tesař pro zhotovování, montáž a opravy vázaných konstrukcí 36-071-H 3

Tester – automatizované testování 18-022-N 5

Tester softwaru 18-021-N 5

Textilní mistr 31-032-H 3

Textilní návrhář 31-036-M 4

Textilní technik desinatér 31-062-M 4

Textilní technik dispečer 31-055-M 4

Textilní technik kvality 31-061-M 4

Textilní technik mistr 31-059-M 4

Textilní technik technolog 31-060-M 4

Těžař dříví motomanuální 41-090-H 3

Těžař dříví těžebně-dopravními stroji 41-091-M 4

Těžba dříví těžebně-dopravními stroji 41-042-M 4

Těžební činnost 41-023-H 3

Tiskař na akcidenčních ofsetových kotoučových strojích 34-026-H 3

Tiskař na hlubotiskových kotoučových strojích 34-012-H 3

Tiskař na novinových ofsetových kotoučových strojích 34-027-H 3

Tiskař na ofsetových archových strojích 34-010-H 3

Tiskař na sítotiskových strojích 34-013-H 3

Tiskař na strojích pro digitální potisk textilií 31-058-H 3

Tiskař na širokoformátových flexotiskových kotoučových strojích 34-028-H 3

Tiskař na úzkoformátových flexotiskových kotoučových strojích 34-029-H 3

Tiskař textilií 31-039-H 3

Tkadlec 31-031-H 3

Tkadlec tapisérií 82-052-H 3

Točíř/točířka keramiky 28-007-H 3

Topenář 36-004-H 3

Topenář – montér kotlů na biomasu  36-149-H 3

Topenář montér kamen na biomasu s teplovodním výměníkem 36-148-H 3

Topič nízkotlakých parních kotlů 69-059-E 2

Topič nízkotlakých teplovodních kotlů 69-060-E 2

Tranzitér 37-014-H 3

Traťový dělník 37-066-E 2

Traťový dělník obchůzkář 37-067-E 2

Trenér golfu 74-032-M 4

Trenér sportovního aerobiku 74-030-M 4

Truhlář nábytkář 33-001-H 3

Truhlář pro obklady, schodiště a podlahy 33-024-H 3

Truhlář pro příčky a vestavěný nábytek 33-023-H 3

Truhlář pro výrobu oken a dveří 33-022-H 3

Tunelář 36-061-H 3

Tvářeč plastů pro letadla 23-136-H 3

Údržba lesních cest 41-025-H 3

Údržba veřejné zeleně 41-033-E 2

Úklidové práce v ubytovacím zařízení – pokojská 65-015-E 2

Úklidový pracovník/úklidová pracovnice - speciální práce  69-011-H 3

Úklidový pracovník/úklidová pracovnice administrativních ploch  69-008-E 2

Úklidový pracovník/úklidová pracovnice v potravinářských provozech 69-009-E 2

Úklidový pracovník/úklidová pracovnice ve zdravotnických a nemocničních zařízeních 69-010-E 2

Umělecký kašér 82-015-H 3

Umělecký kovář 82-003-H 3

Umělecký kovolijec a cizelér 82-040-H 3

Umělecký pasíř 82-007-H 3

Umělecký pozlacovač 82-012-H 3

Umělecký rytec 82-021-H 3

Umělecký řezbář 82-002-H 3

Umělecký sklář vitrážník / umělecká sklářka vitrážnice 82-065-H 3

Umělecký štukatér 82-011-H 3

Umělecký truhlář 82-001-H 3

Umělecký vlásenkář a maskér/umělecká vlásenkářka a maskérka 82-034-M 4

Umělecký zámečník 82-004-H 3

Úpravář kožešin 32-021-H 3

Úpravář textilií 31-030-H 3

Úpravář usní 32-020-H 3

Úpravář/úpravářka srsti 31-046-H 3

Úpravy a opravy oděvů 31-009-H 3

Vahař 23-031-H 3

Vazač břemen 37-043-H 3

Vazačské práce 41-032-E 2

Vedoucí bioplynové stanice 23-076-R 6

Vedoucí detektiv 68-002-T 7

Vedoucí důlní klimatizace 21-088-M 4

Vedoucí greenkeeper 41-001-M 4

Vedoucí obsluhy nákladních vlaků 37-011-H 3

Vedoucí posunu 37-012-H 3

Vedoucí poštovního oddělení 37-047-M 4

Vedoucí pošty II 37-078-M 4

Vedoucí pracovník turistického informačního centra 65-029-N 5

Vedoucí provozu lanové dráhy 23-059-M 4

Vedoucí provozu lyžařských vleků 23-080-M 4

Vedoucí těžebního střediska ropy a zemního plynu 21-027-M 4

Vedoucí těžebního úseku v uhelném dole 21-098-M 4

Vedoucí týmu 63-021-N 5

Vedoucí velkoobchodní provozovny 66-020-M 4

Vedoucí volnočasových aktivit dětí a mládeže 75-007-M 4

Vedoucí zájezdu 65-030-M 4

Videoherní designér/designérka 82-055-M 4

Vinař 29-060-H 3

Vinohradník-vinař 41-010-H 3

Vizážistka  69-035-M 4

Vizuální kontrolor gumárenské výroby 28-061-H 3

Vlakvedoucí osobní přepravy 37-015-H 3

Vodárenský specialista telemetrie a automatizace 36-179-T 7

Vodárenský technik telemetrie a automatizace 36-080-N 5

Vodař - údržba vodních toků 36-019-H 3

Vodohospodářský technik dispečer 36-154-M 4

Vodohospodářský technik hrázný jezný 36-153-M 4

Vodohospodářský technik správy vodního toku 36-155-M 4

Vorař-stavitel vorů 36-184-H 3

Vozmistr 37-046-M 4

Vrtač kovů 23-025-H 3

Vrtač pro trhací práce 21-068-H 3

Vrtač průzkumných vrtů 21-013-H 3

Vrtač v dole 21-054-H 3

Výčepní 65-038-H 3

Výhybkář 37-007-H 3

Výkupce druhotných surovin 28-112-H 3

Vylévač/vylévačka keramiky 28-005-H 3

Výplachový technik 21-048-M 4

Výpomoc při obsluze hostů 65-012-E 2

Výpomoc při přípravě pokrmů 65-005-E 2

Výpravčí 37-052-N 5

Výroba a opravy dřevěných nádob, van, vinných a pivních sudů 33-075-H 3

Výroba a zpracování modelovací a marcipánové hmoty 29-008-H 3

Výroba chleba a běžného pečiva  29-001-H 3

Výroba jemného pečiva 29-002-H 3

Výroba karamelových a kandytových výrobků 29-015-H 3

Výroba knedlíků 65-013-E 2

Výroba knedlíků v potravinářství 29-072-H 3

Výroba konzerv 29-024-H 3

Výroba lahůdek 29-030-H 3

Výroba majonéz a omáček 29-029-H 3

Výroba masných výrobků a drůbežích masných výrobků 29-023-H 3

Výroba nečokoládových cukrovinek 29-046-H 3

Výroba perníků 29-043-H 3

Výroba potravin 29-090-H 3

Výroba příloh 65-006-E 2

Výroba restauračních moučníků 29-012-H 3

Výroba rybích lahůdek 29-028-H 3

Výroba sazenic v lesních školkách 41-026-H 3

Výroba těstovin 29-045-H 3

Výroba trvanlivého pečiva 29-044-H 3

Výroba zákusků a dortů  29-007-H 3

Výroba zmrzlin 29-014-H 3

Výrobce a opravář čalouněného nábytku klasickou technologií 33-055-H 3

Výrobce a opravář čalouněného nábytku soudobou technologií 33-056-H 3

Výrobce a opravář čalounění dveří 33-037-H 3

Výrobce a opravář dechových dřevěných hudebních nástrojů 33-048-M 4

Výrobce a opravář dechových žesťových hudebních nástrojů 33-049-M 4

Výrobce a opravář smyčcových hudebních nástrojů 33-038-M 4

Výrobce a opravář smyčců 33-039-M 4

Výrobce a opravář trsacích a drnkacích hudebních nástrojů 33-040-M 4

Výrobce čalouněných sedadel a opěradel židlí 33-011-H 3

Výrobce dámských kostýmů a plášťů 31-005-H 3

Výrobce digitálních 3D loutek pro animovaná audiovizuální díla 82-035-N 5

Výrobce dřevěných hraček 33-028-H 3

Výrobce dřevěných loutek 82-024-H 3

Výrobce forem pro tlakové lití v keramice 28-102-M 4

Výrobce forem ze dřeva 28-024-H 3

Výrobce jedno nebo třídílných matrací z přírodních materiálů 33-010-H 3

Výrobce knoflíků 33-006-H 3

Výrobce kovové bižuterie 28-019-H 3

Výrobce kovových forem 28-025-H 3

Výrobce lisované keramiky 28-006-H 3

Výrobce masivních bloků dřevostaveb 33-043-H 3

Výrobce matrací z matracových prefabrikátů 33-009-H 3

Výrobce matracových jader 33-015-H 3

Výrobce matracových potahů 33-008-H 3

Výrobce obuvnických komponentů a polotovarů 32-037-H 3

Výrobce obuvnických kopyt 32-042-H 3

Výrobce pánských obleků 31-006-H 3

Výrobce pánských plášťů a bund 31-007-H 3

Výrobce polotovarů a prefabrikátů z pěnových materiálů 33-012-H 3

Výrobce polotovarů pro matracové potahy 33-007-H 3

Výrobce rámových dřevostaveb 33-044-H 3

Výrobce roubenek a srubů 33-045-H 3

Výrobce sádrových forem 28-004-H 3

Výrobce skeletových dřevostaveb 33-046-H 3

Výrobce skleněné bižuterie 28-018-H 3

Výrobce součástek strunných hudebních nástrojů 33-041-M 4

Výrobce sukní, halenek a šatů 31-001-H 3

Výrobce technických textilií 31-064-H 3

Výrobce/výrobkyně architektonických výstavních modelů 82-020-H 3

Vysekávač/vysekávačka 32-011-H 3

Výstavář/výstavářka 82-039-N 5

Výtvarník animovaného audiovizuálního díla 82-046-M 4

Výtvarník/výtvarnice herních konceptů 82-062-M 4

Výživový poradce / výživová poradkyně  69-042-N 5

Vzorkař odpadních vod 36-078-H 3

Vzorkař pitné vody 36-079-H 3

Vzorkař štěrků a kameniva 21-103-H 3

Vzorkař uhlí 21-104-H 3

Webdesigner – interakční designer 18-012-R 6

Wellness specialista/wellness specialistka 69-041-R 6

Záchranář horské služby 65-017-M 4

Záchranář pro lyžařské tratě 65-025-M 4

Záchranář/záchranářka na volné vodě  74-009-M 4

Základní kovoobráběčské práce 23-021-E 2

Zámečník 23-003-H 3

Zámečník kolejových konstrukcí a vozidel 23-071-H 3

Zámečník pro závěsnou dráhu v dole 21-082-H 3

Zámkař 69-038-H 3

Zasazovač drahých kamenů 82-014-H 3

Zasněžovač 23-081-H 3

Zedník 36-020-H 3

Zedník šamotář 36-163-H 3

Zelinář 41-009-H 3

Zemědělský dělník/dělnice 41-086-E 2

Zemědělský kovář 41-030-H 3

Zemědělský mechanizátor pro rostlinnou výrobu 41-098-M 4

Zemědělský mechanizátor pro živočišnou výrobu 41-099-M 4

Zemědělský poradce pro ochranu rostlin 41-060-R 6

Zemědělský poradce/zemědělská poradkyně pro ekologické zemědělství 41-137-R 6

Zemědělský poradce/zemědělská poradkyně pro rostlinnou výrobu 41-052-N 5

Zemědělský poradce/zemědělská poradkyně pro živočišnou výrobu 41-064-R 6

Zhotovitel hliněných staveb – dekoratér omítek 36-113-H 3

Zhotovitel hliněných staveb – omítkář 36-112-H 3

Zhotovitel hliněných staveb – zedník 36-111-H 3

Zlatník a klenotník 82-013-H 3

Zootechnik/zootechnička pro chov drůbeže 41-112-M 4

Zootechnik/zootechnička pro chov koní 41-124-M 4

Zootechnik/zootechnička pro chov ovcí a koz 41-109-M 4

Zootechnik/zootechnička pro chov prasat 41-072-M 4

Zootechnik/zootechnička pro chov skotu 41-071-M 4

Zpracování živočišných tuků 29-025-H 3

Zpracovatel dokumentace staveb nespadající pod vybrané činnosti ve výstavbě 36-173-M 4

Zpracovatel ryb 41-014-H 3

Zpracovatel včelích produktů 41-036-H 3

Zušlechťovač plsti 31-047-H 3

Železář 36-062-H 3


Seznam úplných profesních kvalifikací

Název Kód

Administrátor krematoria 69-99-M/03

Agronom 41-99-M/12

Autoelektrikář 26-99-H/07

Autolakýrník 23-99-H/27

Brusič skla 28-99-H/10

Cukrář 29-99-H/15

Cukrovarník 29-99-H/12

Čalouník 33-99-H/16

Číšník, servírka 65-99-H/02

Dekoratér 33-99-H/15

Dekoratér keramiky 28-99-H/02

Dělník pro recyklace 28-99-E/15

Dělník v čalounické výrobě 33-99-E/21

Dělník v dřevozpracujícím průmyslu 33-99-E/04

Dělník v chemické výrobě 28-99-E/19

Dělník v kožedělné výrobě 32-99-E/04

Dělník v nábytkářském průmyslu 33-99-E/05

Dělník v textilní a oděvní výrobě 31-99-E/03

Diagnostik vodárenských sítí 36-99-H/05

Dlaždičské práce 36-99-E/34

Elektrikář 26-99-H/08

Elektrikář - silnoproud 26-99-H/09

Elektrotechnické a strojně montážní práce 26-99-E/03

Elektrotechnik 26-99-M/01

Fotograf 34-99-M/02

Grafik pro média 34-99-H/06

Gumař - plastikář 28-99-H/17

Hotelový manažer 65-99-M/05

Hrobník 69-99-E/06

Hutní technik 21-99-M/09

Hutník 21-99-H/05

Chemický technik 28-99-M/11

Chemik 28-99-H/18

Chovatel cizokrajných zvířat 41-99-M/17

Chovatel včel, zpracovatel včelích produktů 41-99-H/01

Instalatér 36-99-H/25

Interiérový poradce 33-99-M/13

Jemný mechanik 23-99-H/14

Jezdec a chovatel koní 41-99-H/26

Kadeřník 69-99-H/17

Kameník 36-99-H/30

Kamnář 36-99-H/36

Karosář 23-99-H/12

Keramický technik 28-99-M/21

Keramik 28-99-H/03

Keramik-modelář 28-99-H/01

Klempíř stavební 36-99-H/09

Klempíř strojní 23-99-H/02

Knihař 34-99-H/09

Knihovník specialista 72-99-T/02

Kominík 36-99-H/26

Konzervář 29-99-H/06

Kosmetička 69-99-M/13

Košíkář a pletař 33-99-H/11

Kovář 21-99-H/01

Kožařský technik 32-99-M/03

Kožešník 32-99-H/13

Kuchař 65-99-H/01

Lahůdkář 29-99-H/01

Lesní technik lesník 41-99-M/03

Lesnické práce 41-99-E/28

Letecký mechanik 23-99-M/11

Lisař 21-99-H/06

Logistik 37-99-M/06

Malíř a lakýrník 39-99-H/02

Malíř skla 28-99-H/04

Manažer nákupu velkoobchodu 66-99-R/03

Manažer odbytu velkoobchodu 66-99-R/04

Manažer v gastronomickém provozu 65-99-M/04

Manažer velkoobchodního skladu 66-99-R/05

Manikérka a nehtová designérka 69-99-H/15

Mechanik jízdních kol 23-99-H/21

Mechanik motocyklů 23-99-H/17

Mechanik nákladních vozidel a autobusů 23-99-H/09

Mechanik optických přístrojů a brýlové optiky 23-99-H/03

Mechanik osobních automobilů 23-99-H/18

Mechanik pneuservisu 23-99-H/20

Mechanik seřizovač 23-99-M/24

Mechanik strojů a zařízení 23-99-M/23

Mechanik výtahů 23-99-H/01

Mlynář 29-99-H/02

Modelář ve slévárenství 21-99-H/11

Montážník dřevostaveb 33-99-H/14

Montážník interiérových dveří a zárubní 33-99-H/17

Montážník nábytku do interiérů a exteriérů 33-99-H/18

Montér hydroizolací plochých střech 36-99-H/22

Montér hydroizolací spodní stavby 36-99-H/23

Montér chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel 23-99-H/16

Montér stavebních konstrukcí 36-99-H/31

Montér suchých staveb 36-99-H/33

Montér tepelných foukaných izolací 36-99-H/24

Montér tepelných stříkaných izolací 36-99-H/20

Nástrojař 23-99-H/22

Obráběč kovů 23-99-H/15

Obsluha dřevařských strojů a zařízení 33-99-H/08

Obsluha kremačního zařízení 69-99-H/02

Obsluha obráběcích center v nábytkářské výrobě 33-99-H/19

Obsluha poštovního provozu 37-99-M/07

Obsluha speciálního vozu pro čištění kanalizace 36-99-H/04

Oděvní návrhář a modelář 31-99-M/08

Oděvní technik 31-99-M/07

Operátor automatických linek pro dokončující zpracování v polygrafii 34-99-M/08

Operátor CNC strojů v nábytkářské výrobě 33-99-M/20

Operátor digitálních tiskových strojů 34-99-H/05

Operátor grafického studia 34-99-M/04

Operátor poštovního provozu 37-99-H/04

Operátor skladování 66-99-H/06

Operátor tiskových technologií 34-99-M/07

Opravář lesnických strojů 41-99-H/18

Opravář zemědělských strojů 41-99-H/27

Opravářské práce 41-99-E/20

Pedikérka a nehtová designérka 69-99-H/16

Pekař 29-99-H/14

Pěstební mechanizátor 41-99-H/07

Pivovarník-sladovník 29-99-H/13

Podkovář 41-99-H/02

Podlahář 36-99-H/27

Pokrývač 36-99-H/37

Polygrafický technik 34-99-M/03

Pomocný pracovník v pohostinství 65-99-E/03

Pracovník obsluhy bioplynových stanic 23-99-H/07

Pracovník prádelen a čistíren 31-99-H/11

Pracovník pro recyklace 28-99-H/14

Pracovník pro výrobu aglomerovaných materiálů na bázi dřeva 33-99-H/02

Pracovník pro vyšší hygienické zaopatření těl zemřelých 69-99-M/04

Pracovník velkoobchodu 66-99-M/01

Pracovník výroby mléčných produktů 29-99-H/03

Provozní montér vodovodů a kanalizací 36-99-H/14

Rekondiční a sportovní masér 69-99-H/18

Rybář 41-99-H/25

Rybářský technik 41-99-M/15

Rytec skla 28-99-H/05

Řezník-uzenář 29-99-H/18

Samostatný knihovník 72-99-R/03

Sklář 28-99-H/06

Sklářský technik 28-99-M/22

Sklenář 36-99-H/28

Slévač 21-99-H/02

Slévárenský technik 21-99-M/10

Slévárenský technik modelář 21-99-M/12

Smuteční řečník a obřadník 69-99-M/05

Specialista maloobchodu 66-99-H/07

Specialista pro cestovní ruch 65-99-M/06

Starožitník 66-99-M/02

Stavební truhlář 33-99-H/01

Strojírenský technik 23-99-M/10

Strojní mechanik 23-99-H/25

Strojník sklářských zařízení 28-99-H/13

Strojník vodárenských zařízení 36-99-H/01

Střihač ovcí 41-99-H/04

Šička 31-99-E/04

Štukatér 36-99-H/21

Tavič skloviny 28-99-H/07

Technik gumárenské a plastikářské výroby 28-99-M/16

Technik jakosti ve strojírenství 23-99-M/05

Technik kanalizací 36-99-M/17

Technik meliorací 36-99-M/19

Technik nábytkářské a dřevařské výroby 33-99-M/23

Technik prádelen a čistíren 31-99-M/09

Technik pro jímání, úpravu a distribuci pitné vody 36-99-M/18

Technik pro mlékárenství 29-99-M/05

Technik pro recyklace 28-99-M/20

Technik v konzervárenství 29-99-M/11

Technik v masném průmyslu 29-99-M/07

Technik v mlynářství 29-99-M/08

Technik v pekárenství 29-99-M/09

Technik vinohradník a vinař 41-99-M/16

Technik výtahů 23-99-M/01

Tesař 36-99-H/29

Textilní návrhář 31-99-M/02

Textilní technik 31-99-M/06

Těžební mechanizátor 41-99-H/06

Tiskař 34-99-H/01

Truhlář 33-99-H/24

Truhlář nábytkář 33-99-H/07

Umělecký kovář a zámečník 82-99-H/01

Umělecký pozlacovač 82-99-H/03

Umělecký štukatér 82-99-H/02

Umělecký truhlář a řezbář 82-99-H/09

Vedoucí bioplynové stanice 23-99-R/08

Vinař 41-99-H/08

Vinohradník-vinař 41-99-H/09

Vizážistka 69-99-M/14

Vodárenský technik telemetrie a automatizace 36-99-N/12

Vodař 36-99-H/32

Vodohospodářský technik 36-99-M/16

Výrobce a opravář dechových hudebních nástrojů 33-99-M/12

Výrobce a opravář strunných hudebních nástrojů 33-99-M/06

Výrobce bižuterie 28-99-H/12

Výrobce čalounických jader 33-99-H/22

Výrobce dřevostaveb 33-99-H/09

Výrobce forem 28-99-H/08

Výrobce kožedělného zboží 32-99-H/14

Výrobce obuvi 32-99-H/01

Výrobce oděvů 31-99-H/01

Výrobce pokrývek hlavy 31-99-H/05

Výrobce potravin 29-99-H/17

Výrobce skleněných vánočních ozdob 28-99-H/09

Výrobce textilií 31-99-H/10

Výrobce usní a kožešin 32-99-H/02

Vzorkař odpadních vod 36-99-H/10

Vzorkař pitné vody 36-99-H/11

Zahradnické práce 41-99-E/23

Zahradnický technik 41-99-M/14

Zahradník 41-99-H/24

Zedník 36-99-H/35

Zemědělec-farmář 41-99-H/22

Zemědělské práce 41-99-E/21

Zemědělský mechanizátor 41-99-M/13

Zhotovitel hliněných staveb 36-99-H/15

Zlatník a klenotník 82-99-H/04

Zootechnik 41-99-M/11

Zušlechťovač kovů 23-99-H/04

Železničář 37-99-H/08

Železobetonář 36-99-H/06


Seznam profesních titulů

Titul Popis EQF český ekvivalent

BBA Bachelor of Business Administration 6 Bc.

MBA Master of Business Administration 7 Mgr.

MPA Master of Public Administration 7 Mgr.

MSc. Master of Science 7 Ing.

LL.M. Master of Laws 7 Judr.

DBA Doctor of Business Administration 8 Ph.D.

Ph.D. Doctor of Philosophy 8 Ph.D.