Jděte s dobou "MBA"

Jděte s dobou "MBA"

Master of Business Administration (MBA) je studium zaměřené na získávání a prohlubování praktických znalostí v oblasti managementu. V ČR toto vzdělání není uznanou náhradou vysokoškolského vzdělání, ale kariérním vzděláním, které doplňuje vysokoškolské vzdělání, ať už bakalářské, nebo magisterské. Celosvětově je toto vzdělání uznáváno jako magisterský stupeň vzdělání. Avšak je nutné dodržet minimální počet ECTS kreditů pro vybraný studijní program.

Úspěšní absolventi získají celosvětově uznávaný titul, který jim může otevřít další možnosti kariérního růstu. Toto vzdělání je ceněno především v manažerské praxi, protože klade důraz na praktické znalosti a dovednosti, usnadňuje získání lepší pracovní pozice a tím i více peněz. Vzhledem k tomu, že počet lidí s vysokoškolským vzděláním každoročně roste, může být titul MBA tím, co vás odliší od ostatních a poskytne vám konkurenční výhodu k získání práce.

Proč tedy studovat?

Profesním studiem získáte praktické manažerské dovednosti, titul "MBA" a u většiny zahraničních firem je toto vzdělání bráno jako vysokoškolské a někdy má i větší hodnotu z pohledu zaměstnavatele než český Mgr. nebo Ing. Navíc toto vzdělání může získat i středoškolák. Jako poslední výhodu můžeme nadnést, že studium je většinou ON-LINE a můžete si tedy vybrat jakoukoliv školu i v zahraničí.

Kde studovat?

V této oblasti studia je velké množství škol jak v ČR tak i celosvětově. V článku si uvedeme jen několik českých škol které nabízí kvalitně propracované studijní programy. Také je nutné dát si pozor i na akreditaci a certifikaci školy. Níže uvedené školy jsou dle typu a obsahu studia nejzajímavější.

Business Institut EDU a.s.
European School of Business & Management SE
Evropská akademie vzdělávání SE
Vysoká škola ekonomie a managementu, a.s.
Vysoká škola finanční a správní, a.s.


Shrnutí výhod studia

  1. Budete se učit od odborníků z praxe

  2. Můžete studovat ON-LINE

  3. Navážete nové kontakty

  4. Platově si polepšíte

  5. Získáte větší rozhled

  6. Můžete navázat spolupráci s univerzitou

  7. Získáte mezinárodní titul