NV 194/2022 Sb.

NV 194/2022 Sb.

Nařízení vlády o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice č. 194/2022 Sb.

Tato nařízení vlády je účinné od 1.7.2022 na základě zákona č. 250/2021 Sb. a nahrazuje vyhlášku č. 50/1978 Sb. Toto nařízení vlády má stejný důvod a účel jako předchozí vyhláška jen některé věci zjednodušuje a jiné mění. Uveďme si nejdůležitější seznam změn.

  • zrušen původní §5 nyní je součástí §6

  • původní §9 revizní technik je nyní §8

  • při skládání zkoušky musí být tříčlenná komise, kde předsedou je revizní technik

  • k žádosti o zkoušku musí být připojeno pověření zaměstnavatele

  • jako odborná kvalifikace je nyní i "úplná profesní kvalifikace" dle §2 a) 5.

  • prováděné zkoušky se již nemusí hlásit


Tabulka změn oprávnění

Vyhláška č.  50/1978 Sb. 250/2021 Sb., NV 194/2022 Sb.

§4 pracovní poučení Osoba poučená (§19 zákona + § 4 NV)
§5 pracovníci znalí „elektrotechnik“ (§ 19 zákona + § 6 NV)
§
6 pracovníci znalí „elektrotechnik“ (§ 19 zákona + § 6 NV)
§7 pracovníci pro řízení činnosti „vedoucí elektrotechnik“ (§ 19 zákona + §7 NV)
§8 řízení činnosti dodavatelským způsobem „vedoucí elektrotechnik“ (§ 19 zákona + §7 NV)
§9 pracovníci pro provádění revizí Revizní technik (§ 11 zákona  + § 8 NV)
§10 projektování Projektování (§ 19 zákona + §7 NV)

Shrnutí

Zjednodušeně řečeno toto nařízení vlády trochu zamíchalo jednotlivé paragrafy ale umožnilo daleko více lidem dostat se k profesi elektrikáře.


Kde se nechat otestovat?