"Vysoká škola ONLINE"

Vysoká škola distanční formou „online“

Jako on-line studium se často označuje dálková forma studia nebo distanční studium, které by mělo probíhat bez nutnosti každodenní přítomnosti studenta ve škole, kdy výuka probíhá převážně za pomocí elektronické komunikace, emailů, a elektronických kurzů.


Tuto formu studia stále více upřednostňují lidé, kteří studují při zaměstnání nebo lidé, kteří mají nejrůznější zdravotní omezení, ženy na rodičovské či mateřské dovolené, apod. Je pochopitelné, že distanční studium není vhodné pro každý obor na vysoké škole, například medici musí přijít na fakultách ve fakultních nemocnicích do kontaktu s reálným nemocničním prostředím, apod. Na druhou stranu je řada oborů, které se dají dálkově nebo kombinovaně studovat, a to včetně třeba pedagogických fakult.


České vysoké školství se s touto formou výuky spíše teprve seznamuje, ale i tak se seznam studijních oborů, které se dají distančně na vysokých školách studovat, stále rozšiřuje, řada vysokých škol dává přednost spíše kombinovanému studiu, tedy kombinaci samostudia a zejména víkendového studia, ale v zahraničí je on-line studium stále více upřednostňované, a to především pro profesní a manažerské tituly.


Dálková forma vzdělávání je opakem prezenční formy– může se jednat o dálkové studium, které probíhá převážně o víkendech nebo v odpoledních hodinách a studenti jsou odkázáni k samostudiu odborné literatury.


Podle českého vysokoškolského zákona se dálková forma studia nazývá distanční studium. Distanční studium by mělo jít absolvovat převážně bez fyzické docházky a to zejména prostřednictvím informačních a komunikačních technologií, distanční studium může probíhat kompletně elektronicky, jedná se o takzvané on-line studium.