Kam po maturitě

Kam po maturitě

Státní maturita se stala v poslední době strašákem všech středoškoláků, čísla jsou varující, jedna čtvrtina středoškoláků státní maturitu v řádném termínu nezvládne. Pro ostatní tři čtvrtiny se otvírají celkem zajímavé možnosti dalšího vzdělávání. Zejména gymnazisté a absolventi všeobecně zaměřených středních škol se budou snažit profilovat na vysokých školách.

Další maturanti zamíří na vyšší odborné školy, nebo takzvané “nástavby“, kde se seznámí s dalšími aspekty svého oboru do větší hloubky. Vyšší odborné školy jsou jakýmsi mezičlánkem mezi středním a vysokým školstvím a ukáží studujícím, jestli jsou tzv. studijními typy, a jestli se mají zajímat o studium na vysoké škole.

Ani maturanti, kteří ze školních lavic zamíří přímo do praxe, nemusí házet flintu do žita. Dálková nebo kombinovaná forma studia umožňuje studium na vysokých školách i při zaměstnání. Distanční neboli tzv. on-line studium umožňuje získat bakalářský nebo magisterský stupeň vysokoškolského vzdělání, nebo je možné získat tzv. profesní tituly typu MBA, které rozvíjejí manažerské a řídící schopnosti a dovednosti, a zlepšují pozici na trhu práce.