Jak na první pohled poznat kvalitní on-line školu a nenaletět těm, kdo si n

Jak na první pohled poznat kvalitní on-line školu a nenaletět těm, kdo si na školu jen hrají?

Pokud jste někdy hledali vysokou školu, pravděpodobně jste se setkali s různými nabídkami, které se mohou zdát například finančně příliš výhodné, než aby to byla pravda. Možná jste se zeptali sami sebe jak poznat, jestli se jedná o skutečnou vysokou školu nebo spíše podnik, který zavání podvodem. Osvědčeným způsobem jak nenaletět je snadné prověření několika faktů a to předtím, než se rozhodnete přihlásit se a zaplatit za kurz nebo studium.


Akreditace

Prvním faktem, který je nutné zkontrolovat je prověření akreditace školy a rovněž úroveň instituce, která akreditaci udělila. Akreditace je proces schvalování vysokých škol, který je prováděn nezávislými akreditačními agenturami a slouží k posouzení kvality vzdělávacích programů a standardů vysoké školy. Akreditace je velmi důležitá, protože potvrzuje, že vysoká škola splňuje určité standardy kvality a že její diplomy jsou uznávány jinými vzdělávacími institucemi a zaměstnavateli. Pokud se setkáte s vysokou školou, která není akreditovaná, měli byste velmi zpozornět a zamyslet se nad relevantností takového vzdělávání. Může se totiž jednat o firmu, která se sice vzděláváním zabývá, ale obdržený diplom nebude mít pro zaměstnavatele žádnou hodnotu. Pochybných on-line škol hlavně na vysokoškolské úrovni MBA rychle přibývá a je tedy nutné být obezřetný.


Mezinárodní akreditace pro vysoké školy je jako zlatý štít na trůně kvality vzdělávání. Je to jako žeton do klubu důvěryhodnosti, nebo jako štítek "Skutečná vysoká škola" na dveřích kanceláře rektora. A pokud hledáte tuto prestižní akreditaci, máme pro vás několik tipů, jak ji najít.

Prvním způsobem je navštívit stránku na Wikipedii, kde naleznete seznam uznávaných akreditačních agentur: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_recognized_higher_education_accreditation_organizations. Tato stránka obsahuje seznam akreditačních agentur, které jsou uznávané v různých zemích a které poskytují akreditaci pro vysoké školy.

Dalšími akreditačními agenturami, které stojí za zmínku  jsou: QAHE (Quality Assurance in Higher Education), INQAAHE (International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education) a EAIE (European Association for International Education). Tyto agentury jsou zaměřené na mezinárodní akreditaci vysokých škol a poskytují akreditaci pro vysoké školy, které splňují vysoké standardy kvality.

Ať už hledáte akreditaci pro vysokou školu v České republice  nebo pro vysokou školu v zahraničí, vždy je dobré se zorientovat mezi uznávanými akreditačními agenturami, abyste se ujistili, že jste na správné cestě ke kvalitnímu vzdělávání a skutečně úspěšné kariéře. 


Shoda s boloňským procesem

Při hledání vysoké školy jste  pravděpodobně narazili na pojem "Boloňský proces". 

Boloňský proces je mezinárodní iniciativa, která má za cíl reformovat vysoké školství v Evropě a vytvořit jednotný evropský prostor vysokého školství. Cílem tohoto procesu je vytvořit srovnatelnost a přenositelnost vzdělání mezi evropskými vysokými školami a umožnit studentům lépe porovnat studijní programy a cestovat za studiem i do jiných zemí.

Kvalitní vysoká škola nabízí studijní programy, které jsou v souladu s Boloňským procesem. To znamená, že vysoká škola musí mít jasně definované studijní plány a musí poskytovat kvalitní vzdělávání, které odpovídá evropským standardům. Při výběru školy je tedy velmi užitečné prověřit i výše uvedené.


Kredity

Pokud se zajímáte o studium na vysoké škole,  pravděpodobně jste se setkali s pojmem "kredity". 

Kredity jsou jednotky, které se používají k měření účasti studentů na studiu a k určení, kolik studia je potřeba k získání diplomu. Každý studijní program má určitý počet kreditů, kterého musí studenti dosáhnout, aby mohli získat diplom.

Podle "Boloňského procesu" musí vysoké školy vykazovat u svých studijních programů shodný počet kreditů. To znamená, že vysoké školy musí používat stejné měřítko kreditace, aby bylo možné porovnat studijní programy mezi sebou a umožnit studentům  cestovat za studiem do jiných zemí.


Pro orientaci uvádíme počet kreditů jednotlivých úrovní studia.

BBA (Bachelor of Business Administration) je obecný studijní program bakalářské úrovně zaměřený na podnikové vědy a řízení. Tento program obvykle trvá 1-4 roky v závislosti na rychlosti studenta, k absolvování je požadováno minimálně 180 kreditů.

MBA (Master of Business Administration) je studijní program magisterské úrovně zaměřený na vyšší management a podnikání. Tento program obvykle trvá 1-2 roky, k absolvování je požadováno 120 kreditů.

MPA (Master of Public Administration) je studijní program magisterské úrovně zaměřený na vyšší management ve veřejné správě. Tento program obvykle trvá 1-2 roky a k absolvování je požadováno minimálně 120 kreditů.

LL.M. (Master of Laws) je studijní program magisterské úrovně zaměřený na právo. Tento program obvykle trvá 1-2 roky, k absolvování je požadováno minimálně 120 kreditů.

MSc. (Master of Science) je studijní program magisterské úrovně zaměřený na management v technických oborech. Tento program obvykle trvá 1-2 roky a k jeho absolvování je požadováno minimálně 120 kreditů.


Nezbytný obsah zveřejněný na webu

Každá důvěryhodná škola na svém webu uveřejňuje nezbytné informace o svojí existenci a provozu. Je to jako "životopis" školy, který vám umožní zjistit více o tom, jak škola funguje a co nabízí.

Obsah, který byste na webu školy měli hledat zahrnuje například následující:

    • Typ organizace, která školu provozuje, včetně IČO (Identifikačního čísla organizace).

    • Reálné místo, kde škola sídlí.

    • Lektory, kteří na škole přednášejí. Většinou je najdete i na jiných webech, takže si můžete udělat představu o tom, kdo vám bude přednášet.

    • Sylaby k jednotlivým předmětům, které vám umožní prozkoumat obsah výuky.

    • Dokumenty jako etický kodex a studijní řád. Tyto dokumenty vám poskytnou důležité informace o tom, jak škola funguje a co od vás očekává.

    • Telefonní číslo, na které se skutečně dovoláte. 

    • Informaci o tom, zda škola přijímá platební karty nebo jen platby bankovním převodem. (většina reálných škol nepříjímá online platby, ale platby  bankovním převodem)

„Vysokoškolské studium“  vs.  „ MBA“

Pozor, pozor! Ne všechno, co se tváří jako MBA, skutečně MBA je! Můžete se totiž setkat i s tzv. "fake MBA" nebo jen s kurzem s názvem MBA, který  v žádném případě nenaplňuje  to, co byste od skutečného MBA očekávali.

Jak tedy poznat, zda se jedná o skutečné vysokoškolské studium na úrovni MBA nebo jen o tzv. kurz s názvem MBA? Podívejte se na počet předmětů a kreditů, které škola nabízí u jednotlivých studijních programů. Skutečné MBA obvykle trvá 1-2 roky a pro možnost složení závěrečné zkoušky je nutné nasbírat minimálně 120 kreditů. Naopak kurz s názvem MBA může trvat jen pár týdnů a požadovat jen několik málo kreditů.

Pokud jste ve fázi vyhledávání vysoké školy, mějte na paměti, že ne všechny školy jsou si rovny a v současné době se to týká hlavně vysokoškolského vzdělání na úrovni MBA. Některé školy jsou důvěryhodné a poskytují kvalitní vzdělání, zatímco jiné mohou být jen podvodné organizace, které se snaží vylákat peníze od neopatrných studentů.

Jak tedy vybrat školu, která je důvěryhodná a poskytuje kvalitní vzdělání?  Doporučujeme, abyste se obrátili na „Asociaci MBA“ nebo neziskovou organizaci „ACMAEOS“. Tyto organizace jsou specializované na prověřování úrovně vysokých škol a poskytují pomoc při výběru školy. Můžete se na ně obrátit s dotazy nebo požádat o radu, jak vybrat školu, která je pro vás vhodná. Věříme, že vám tento článek pomůže k tomu, abyste si dobře vybrali kvalitní vzdělávání a případně k záchraně vašich peněz před ztrátou za vzdělání pochybné.